Regionfullmäktige 28 maj 2024

Publicerad:

På sammanträdet den 28 maj 2024 beslutade regionfullmäktige bland annat att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen och att en ny eldriven färja för trafik i Bohuslän läggs till infrastrukturplanen. På sammanträdet hanterades även flera interpellationer.

Upphandling av primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen 

Regionfullmäktige beslutade att säga ja till en motion från Moderaterna om att ge operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi som inkluderar lättare ortopediska ingrepp och röntgen. Syftet är att minska belastningen på akutsjukhusen och därmed kostnadseffektivisera vården. En etablering av primärvårdsenhet skulle vara en del av omställningen att flytta ut vården från akutsjukhusen till primärvården. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ny eldriven färja för trafik i Bohuslän 

Regionfullmäktige beslutade att en ny eldriven färja för trafik på sträckan Åstol – Stora Dyrön – Rönnäng på Tjörn adderas till den nuvarande regionala infrastrukturplanen. En ökad elektrifiering av båttrafiken är en förutsättning för att nå VGR:s miljö- och klimatmål.  

Flera interpellationer hanterades 

På sammanträdet hanterade regionfullmäktige åtta interpellationer. De handlade bland annat om stängningen av akutmottagningen i Lidköping, tillgängligheten inom specialistsjukvården och beslut om internationella resestipendier.  

Mer information


Alla beslut i korthet 

Sammanträdets handlingar