Regionstyrelsen 19 mars 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

På sammanträdet den 19 mars föreslår regionstyrelsen att delar av sjukhusens underskott reduceras.

I bokslutet för 2023 har samtliga sjukhusstyrelser redovisat negativa resultat och negativt eget kapital. Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige minskar kravet på återställande av en del av sjukhusstyrelsernas underskott för 2023. Enligt VGR:s regelverk ska ett negativt eget kapital återställas inom tre år. VGR åberopar synnerliga skäl för att inte återställa koncernens negativa balanskravsresultat för 2023. Skälen som anges är att delar av underskottet orsakas av inflationen som gett en ökad kostnad för att värdesäkra VGR:s pensionsavsättningar. Delar av denna kostnadsökning har förvaltningarna fått bära genom ett högre personalomkostnadspålägg.   

Beslutet om reducering av delar av underskottet gäller främst hälso- och sjukvården och då styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor).  

Under 2024 gäller fortsatt strikta krav på budgetdisciplin och att beslutade åtgärdsplaner ska verkställas. 

Ärendet går vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Du kan läsa mer om VGR:s årsredovisning i VGRfokus.

Regionstyrelsen beslutar att återremittera ärendet om VGR:s detaljbudget för 2024-2026.

Länkar och mer information

Beslut i korthet 

Sammanträdets handlingar