Vårdkonfliktens konsekvenser allt större för invånare och patienter

Publicerad:

780 färre operationer och 7 500 färre planerade besök sedan den 4 juni. Konsekvenserna av Vårdförbundets konfliktåtgärder påverkar invånare och patienter i allt större utsträckning. Västra Götalandsregionen, VGR, upprätthåller akut vård och vård som inte kan anstå. Men vårdplatssituationen är ansträngd och den planerade vården påverkas kraftigt.

Blockaden mot mertid och övertid får allt större effekt när hälso- och sjukvården nu gått in i semesterperiod, samtidigt som strejken fortsätter att påverka samtliga sjukhusförvaltningar och Regionhälsan i VGR. Söktrycket på flera akutmottagningar har varit högt de senaste dagarna.

– Vi klarar den akuta vården och den vård som inte kan vänta. Men hälso- och sjukvården som helhet blir alltmer ansträngd ju längre konfliktåtgärderna pågår. Det påverkar även akutmottagningarna vid högt söktryck, bland annat eftersom vi har färre tillgängliga vårdplatser än normalt när patienter ska vidare från akuten, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör och beslutsfattare i VGR:s regionala organisation för att hantera vårdkonfliktens effekter.

Färre operationer och minskning av vårdplatser

Sedan strejken inleddes den 4 juni 2024 har det utförts 780 färre operationer i VGR jämfört med samma period förra året, inom medicinskt lägre prioriterad vård. VGR:s bedömning är att strejken och blockaden är en stor orsak till det.

– Det blir allt fler operationer, undersökningar och planerade besök som skjuts upp för varje dag som konflikten pågår. Tillgängligheten på 1177 på telefon är sämre än en normal sommarvecka. Det är bekymmersamt för patienter och invånare, säger Kaarina Sundelin.

Några exempel från vården i VGR under vecka 25, jämfört med samma vecka förra året:

  • 220 färre disponibla vårdplatser inom den somatiska vården, samtidigt som antalet inskrivna patienter är detsamma.
  • 4 000 färre planerade besök inom somatik och psykiatri, en minskning med 10 procent. 
  • Längre svarstider till 1177 på telefon.

Innebär detta några risker för patienterna?

– Verksamheterna jobbar hårt för att identifiera och hantera risker, men ju längre konflikten pågår desto mer ansträngda blir verksamheterna och desto större blir riskerna. Om vi bedömer att det är fara för människors liv och risk för bestående ohälsa använder vi oss av skyddsarbete, ser över semesterplaneringen eller förhandlar med Vårdförbundet om undantag i strejken, säger Kaarina Sundelin.

Förhandlingar samhällsfara

Sedan VGR mottog det första strejkvarslet inför den 4 juni har VGR begärt förhandlingar om samhällsfarliga konfliktåtgärder inom över trettio vårdenheter.

  • Vi följer konfliktens effekter för patienter i hela Västra Götaland och vidtar snabbt åtgärder där det är nödvändigt. Om det uppstår fara för människors liv eller risk för bestående hälsa agerar vi, säger Kaarina Sundelin.

På vår hemsida listas alla verksamheter som berörs av strejken samt de förhandlingar om samhällsfara som hittills är avslutade: Berörda verksamheter

Fakta: Så påverkas du som patient

  • Akutmottagningar, jourcentraler och vårdcentraler är öppna.
  • Alla som berörs av eventuella förändringar kommer att bli kontaktade.
  • Kontakta vården som vanligt. Ring 1177 för att få råd, de kommer att hänvisa dig till rätt mottagning om det behövs.
  • Är ditt ärende livshotande, ring nödnumret 112.
  • Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider, eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.
  • Här hittar du vilka verksamheter som berörs av strejken.