Vårdstrejken inledd – så påverkas du som invånare

Uppdaterad:
Publicerad:

På tisdagen 4 juni inledde Vårdförbundet en strejk på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Akutmottagningen för vuxna på Östra sjukhuset i Göteborg är stängd fram till och med 10 juni. – Den som är i behov av vård ska söka vård och den som har ett inbokat besök kan räkna med att det blir av, säger Claes Jönsson, tillförordnad beslutsfattare i VGR.

Vårdförbundets strejk vad gäller Västra Götalandsregionen koncentreras i det första skedet till Göteborg.

–  Vi är väl förberedda och gör vårt yttersta för att invånare och patienter ska beröras i så liten utsträckning som möjligt. Men strejken innebär en mycket ansträngd situation med påverkan på all planerad vård, i varierande utsträckning, säger Mattias Bjarnegård, områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Akutmottagningen för vuxna på Östra sjukhuset i Göteborg håller stängt till och med 10 juni. Det innebär att akutmottagningarna på Mölndal och Sahlgrenska får räkna med fler patienter, och att det finns risk för längre väntetider.

Därutöver kommer invånare och patienter märka av konflikten i olika utsträckning eftersom den planerade vården kommer att påverkas. För vissa kan det innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om. Men den som har ett inbokat besök kan räkna med att det blir av:

– Alla patienter som berörs kommer att bli kontaktade om deras besök påverkas. Den som inte blir kontaktad ska komma precis som planerat, säger Mattias Bjarnegård.

Den som är i behov av vård ska söka vård

Som invånare ska man som vanligt inte tveka att söka vård. Akut vård och vård som inte kan anstå kommer att prioriteras. Med vård som inte kan anstå menas kopplat till vårdkonflikten vård och behandling av sjukdomar och skador där en måttlig fördröjning medför allvarliga följder för patienten.

För den som har en åkomma som inte är akut är det bättre om man vänder sig direkt till sin vård- eller jourcentral i stället för en akutmottagning.

– VGR klarar akut vård och vård som inte kan anstå. Om du blir akut sjuk, sök vård, du kommer att få hjälp. I de flesta fall kan du vända dig direkt till din vårdcentral och om dina besvär inte kan vänta till nästa dag så finns kvälls- och helgöppna jourcentraler. Vid livshotande sjukdom, allvarliga olyckor eller plötslig svår sjukdom sök till akutmottagningen.  Om du är osäker kan du ringa 1177 för att få råd om vart du ska vända dig, säger Claes Jönsson, tillförordnad beslutsfattare i VGR:s regionala organisation som hanterar konfliktens konsekvenser.

Hälso- och sjukvården i VGR vidtar löpande nödvändiga åtgärder för att fortsätta ge god vård i så hög utsträckning som möjligt. Men den nationella avtalskonflikten mellan SKR och Vårdförbundet kommer att få ytterligare konsekvenser för invånare och patienter om inte parterna återupptar sina förhandlingar.

Den 11 juni har Vårdförbundet varslat om utökad strejk i bland annat VGR. Med anledning av det vidtar VGR olika åtgärder och förhandlar bland annat om samhällsfara under denna vecka.