Vårdstrejken utökas – så påverkas du som invånare

Uppdaterad:
Publicerad:

Den 11 juni utökar Vårdförbundet sin strejk i bland annat Västra Götalandsregionen, VGR. Det innebär att samtliga sjukhusförvaltningar i VGR samt 1177 på telefon nu påverkas av strejken.

– Den som är i behov av vård ska söka vård som vanligt, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR. Om tid för redan planerad operation eller bokat besök ändras kommer man bli kontaktad från sin mottagning.

Den 11 juni kl. 11:00 utökar Vårdförbundet sin strejk i Västra Götalandsregionen. Sedan 4 juni strejkar medlemmar inom Vårdförbundet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset men nu utökas strejken till NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Södra Älvsborgs Sjukhus samt Regionhälsan. Det betyder att nästan all hälso- och sjukvård inom VGR påverkas.

– Hälso- och sjukvården i VGR befinner sig i en ansträngd situation som förvärras nu. Strejken har påverkan på all planerad vård, i varierande utsträck. Men vi är väl förberedda och gör vårt yttersta för att invånare och patienter ska beröras i så liten utsträckning som möjligt, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör samt beslutsfattare i VGR:s regionala organisation som hanterar konfliktens konsekvenser.

VGR klarar akut vård samt vård som inte kan anstå men flera verksamheter drabbas, till exempel kardiologi, hud, radiologi, ortopedi och ögon. Påverkan finns inom operation, mottagning, diagnostik och slutenvård.

VGR bedömer inte att den strejk som inleds 11 juni är samhällsfarlig men följer noga konfliktens effekter för patienter i hela Västra Götaland.

– Strejken slår brett mot hälso- och sjukvården där många enheter är beroende av varandra. Vi är beredda att vidta snabba åtgärder om risk för samhällsfarlighet skulle uppstå. Om det finns risk för liv och hälsa används skyddsarbete lokalt på vårdenheter, säger Kaarina Sundelin.

För dig som behöver vård

  • Om du blir akut sjuk, sök vård – du kommer att få hjälp. Vid akuta situationer som allvarliga olyckor eller plötslig svår sjukdom ska du ringa nödnumret 112 eller söka till din akutmottagning.
  • Västra Götalandsregionen är stor. Effekterna av konfliktåtgärderna varierar och invånare märker av konflikten i olika utsträckning. För vissa kan det innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om.
  • Om du har ett inbokat besök kan du räkna med att det blir av. Alla inbokade patienter som berörs av eventuella förändringar blir kontaktade.
  • Om du behöver vård som inte är akut kan du i de flesta fall vända dig direkt till din vårdcentral och om dina besvär inte kan vänta till nästa dag så finns kvälls- och helgöppna jourcentraler. Om du är osäker kan du ringa 1177 för att få råd om vart du ska vända dig.
  • Väntetiderna till 1177 på telefon förväntas bli längre än normalt under strejken, eftersom 1177 ingår i Vårdförbundets konfliktåtgärder. Men vårdcentraler och jourcentraler fungerar som vanligt. Du kan som vanligt kontakta din vårdcentral för att få hjälp.
  • Förändringar i mottagningars öppettider och utbud kan bli aktuella på grund av konflikten. Du hittar uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider eller annan tillfällig information på Hitta vård på 1177.se.