Västra Götalandsregionen begär nya förhandlingar om samhällsfara

Publicerad:

Den 11 juni har Vårdförbundet varslat om strejk på fyra sjukhusförvaltningar samt Regionhälsan. VGR:s analys visar att varslet får så allvarliga konsekvenser att det finns risk för människors liv och hälsa. Nu begär VGR en förhandling om samhällsfarlig konflikt.

– Varslet innebär allvarliga risker för våra patienter. I kombination med tidigare varsel begränsar det VGR:s möjligheter att bedriva sjukvård i sådan grad det finns risk för människors liv och hälsa. Vi kommer inte att kunna säkerställa akut vård och vård som inte kan anstå. Därför är delar av varslet samhällsfarligt, säger Kaarina Sundelin, hälso- och sjukvårdsproduktionsdirektör i VGR.

Strejkvarslet för den 11 juni är primärt riktat mot fem olika sjukvårdsförvaltningar och påverkar stora delar av VGR:s totala sjukvårdsverksamhet. Det är riktat mot en mängd olika enheter med stora beroenden av varandra och all annan övrig vård. Totalt omfattas 38 enheter inom NU-sjukvården, Regionhälsan, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus.

Så slår varslet mot förvaltningarna

De förvaltningar där varslet bedöms som samhällsfarligt är NU-sjukvården, Regionhälsan, Sjukhusen i Väster och Skaraborgs sjukhus.

– Varslet mot Sjukhusen i Väster slår mot både akutsjukvården, radiologin och medicinkliniken. Akutmottagningen i Kungälv kommer inte ha tillräcklig bemanning för att hantera både inkommande larm med ambulans och patienter som kommer självmant. Det kommer att medföra stora patientsäkerhetsrisker, säger Henrik Almgren, produktionschef på Sjukhusen i Väster.

Hos Regionhälsan riskerar kapaciteten att ta emot samtal till 1177 att halveras.

– 1177 är en central funktion i sjukvårdssystemet. Blir det långa väntetider i 1177 på telefon belastas akutmottagningarna i ökad grad. Fyra procent av samtalen till 1177 bedöms så allvarliga att de skickas direkt till 112, därför kan patientsäkerheten äventyras om väntetiderna blir för långa, säger Henrietta Arwin, direktör för Regionhälsan.

NU-sjukvården påverkas av varslet i många delar av sin verksamhet.

– Vårdplatserna inom den medicinska äldrevården blir kraftigt reducerade, vilket särskilt under sommarperioden i Fyrbodal innebär stora patientsäkerhetsrisker för de sköra äldre. Varslet drabbar även till exempel diagnostik för hudcancer, hjärtsvikt och skelettscintigrafi vid utredning av cancer, säger Björn Järbur, sjukhusdirektör för NU-sjukvården.

På Skaraborgs sjukhus oroar man sig bland annat för akutsjukvården.

– Vår vårdplatskapacitet blir kraftigt reducerad. En strejk såsom varslet är lagt skulle leda till förlust av vårdplatser för patienter med behov av vård för arytmiövervakning, medicinska förgiftningar och trauma. Väntetiden för instabila patient på akuten skulle förlängas kraftigt och vi får starkt reducerad förmåga att vårda patienter med svåra infektioner, säger Stellan Ahlström, sjukhusdirektör för Skaraborgs sjukhus.

Formell begäran förhandling

VGR lämnar nu en formell begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Västra Götaland. Syftet är att minska riskerna för fara för människors liv eller bestående ohälsa.

Fakta: Samhällsfarliga varsel 11 juni

Här är de delar av det lagda strejkvarslet 11 juni som VGR bedömer som samhällsfarligt:

 • NU-sjukvården Område I Hematologi-hud-infektionssjukvård Hudmottagning Uddevalla sjukhus
 • NU-sjukvården Område I Internmedicin MÄVA 1 Uddevalla sjukhus
 • NU-sjukvården Område I Internmedicin MÄVA 2 Uddevalla sjukhus
 • NU-sjukvården Område II Ögonverksamhet Ögonoperation Uddevalla Sjukhus
 • NU-sjukvården Område III Bild- och funktionsmedicin Klinisk fysiologi NÄL
 • NU-sjukvården Område III Bild- och funktionsmedicin Klinisk fysiologi Uddevalla
 • NU-sjukvården Område III Bild- och funktionsmedicin Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
 • Regionhälsan Prehospital verksamhet 1177 på telefon VGR Alingsås
 • Regionhälsan Prehospital verksamhet 1177 på telefon VGR Uddevalla
 • Sjukhusen i väster Akutsjukvård Akutmottagning Kungälv
 • Sjukhusen i väster Medicinavdelning 5 Alingsås
 • Sjukhusen i väster Radiologi Kungälv
 • Skaraborgs sjukhus VO4 AVA Akutvårdsavdelningen Skövde
 • Skaraborgs sjukhus VO5 Slutenvård Infektions- och ortopediavdelning