Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Vaccination mot covid-19

Västra Götalandsregionen vaccinerar utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Vaccination covid-19, preliminär plan.pdf (Uppdaterad 2021-06-24)

Statistik vaccination Västra Götaland

Andel vaccinerade över 18 år (Uppdaterad 2021-06-18): 

 • Dos 1: 46,7 procent
 • Fullvaccinerade: 24,2 procent
 • Antal givna doser: 972 826

Tidsbokning öppen för 40+ samt riskgrupper

Tidsbokning öppen för personer födda 1981 eller tidigare samt riskgrupper från 18 år som ännu inte vaccinerats.

Alla vaccinatörer har uppdaterade uppgifter på 1177.se om tider och bokningsmöjlighet. Antalet tillgängliga tider begränsas av vaccintillgången. Vaccinatörerna kan bara erbjuda tider utifrån hur mycket vaccin de får.

Mottagningar som kan ha lediga tider för webbtidbokning just nu

 • Den 30 juni öppnar bokningen för personer som är födda 1986 eller tidigare.
 • Invånare födda 1981 eller tidigare samt personer i riskgrupp över 18 år har nu möjlighet att boka tid.
 • 8 juni infördes förtroendebokning. Den som bokar tid svarar på frågor om ålder eller om man ha någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.
 • Efterfrågan är stor samtidigt som tillgången på vaccin är begränsad, alla vaccinatörer får inte tilldelning varje vecka.
 • VGR har många vaccinatörer för att erbjuda invånarna fler utbudspunkter och möjlighet till vaccinering på ett smittsäkert sätt utan onödiga resor. Invånare i VGR ska bli effektivt vaccinerade med det vaccin som finns tillgängligt, oavsett vem som vaccinerar.

Senaste nytt om vaccineringen i Västra Götaland

 

Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna. Sveriges regioner ska enas om ett gemensamt datum.

Nytt beslut från Folkhälsomyndigheten om vaccination av barn

Nu öppnar Västra Götalandsregionen för att alla födda 1981 och tidigare kan börja boka tid för vaccination mot covid-19.

Ändringen gäller med start idag, 22 juni, men det kan ta tid innan alla vaccinatörer hunnit att uppdatera sina bokningssystem. Riskgrupper från 18 år och uppåt har sen tidigare också möjlighet att boka tid.

Många jämför hur de olika regionerna vaccinerar mot covid-19 och varför det skiljer sig åt. Här är Västra Götalandsregionens svar på de fem vanligaste frågorna.

Varför finns det inga tider att boka?Det dyker hela tiden upp tider att boka men de kan försvinna snabbt. I Västra Götaland väntar uppskattningsvis 150 000 invånare som är 45 år eller äldre på en första dos vaccin mot covid-19 just nu. VGR levererar omkring 50 000-60 000 förstadoser vaccin per vecka till vaccinatörerna de kommande veckorna. Veckorna dessförinnan har det varit betydligt färre doser. Det innebär att det är många som vill vaccinera sig samtidigt och de tider som läggs ut av vaccinatörerna bokas upp snabbt. För den som letar tid gäller det att vara tålmodig och fortsätta att hålla utkik på bokningssidan och vaccinatörernas egna sidor som hittas via 1177.se.

Varför vaccinerar andra regioner yngre åldersgruppen än VGR?


VGR kan inte svara för andra regioner när det gäller vilka de vaccinerar. Viktigt att veta är att VGR vaccinerar så fort det bara går med det vaccin som VGR får från Folkhälsomyndigheten. Det finns inga kapacitetsproblem ute hos vaccinatörerna.
Vaccinationsviljan är mycket hög och många väntar på en vaccintid, skulle VGR då öppna bokning för fler åldersgrupper för snabbt, skulle det öka trycket och konkurrensen om tiderna ytterligare utan att fler invånare skulle kunna vaccineras. När tillräckligt många i nuvarande åldersintervall är vaccinerade och vaccinatörerna märker att bokningstrycket minskar kommer VGR öppna bokning för fler. Nästa åldersgrupp, 35 år och äldre, ska släppas på 30 juni.

Får VGR mindre vaccin än andra regioner och i så fall varför?

Ja, Västra Götalandsregionen får mindre vaccin än många andra regioner. Tabellen nedan visar hur vaccinet fördelats mellan regionerna. En anledning till skillnaderna är att storstadsregionerna som generellt har en yngre befolkning fått mindre vaccin inledningsvis, eftersom vaccin fördelas utifrån ålder. Folkhälsomyndigheten ansvarar för fördelningen mellan regionerna och VGR jobbar hårt för att få mer vaccin till länet.

Fördelning av vaccin till och med vecka 24

 
Område        Antal doser       Invånare 18+              Fördelning i %
         
Kalmar           221540             197280                      112,30%

Blekinge         141460             126911                      111,46%

Dalarna          255290              229202                      111,38%
 
Västernorrland 217170            195514                      111,08%

Gävleborg        252720            229958                      109,90%
 
Norrbotten      222480             203336                      109,41%

Värmland        249190            227753                       109,41%

Gotland          53365               49042                        108,81%
 
Jämtland/Härjedalen 111985    104569                      107,09%

Västmanland  233100              218785                      106,54%

Kronoberg      167755              158155                      106,07%

Halland          275940              263716                      104,64%

Västerbotten  228080              218480                      104,39%
 
Södermanland  242075            234089                      103,41%

Jönköping        294740            285192                      103,35%

Sverige            8360115          8189892                    102,08%

Örebro            246215            241574                      101,92%

Skåne            1106295           1089620                    101,53%

Västra Götaland 1381865        1371115                    100,78%

Östergötland      361870          370201                      97,75%

Stockholm        1761760          1869079                    94,26%

Uppsala            286520            306321                      93,54%


Källor: Folkhälsomyndighetens leveransstatistik och folkmängden sista december 2020 enligt SCB:s befolkningsstatistik.

Varför ligger Västra Götaland sist i landet när det gäller andel vaccinerade?
Det finns inga enkla svar på dessa frågor utan beror på flera olika faktorer, befolkningens ålder, mängden vaccin som regionen får, eftersläpningar av statistik med mera. En faktor som är väldigt viktig att lyfta fram är att VGR varit väldigt tydliga med strategin att vaccinera i åldersordning. Ålder är den enskilt största riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19.

VGR har vaccinerat över 90 procent av invånarna över 65 år med en första dos, 65 procent är fullvaccinerade. När det gäller alla invånaren 45 år och äldre har 74,6 fått en första dos och 39,2 procent är fullvaccinerade.

VGR är liksom de andra storstadsregionerna komplexa regioner med stor befolkning och i VGR:s fall ett stort geografiskt område. Man kan konstatera att de tre storstadsregionerna följs åt när det gäller hur många invånare som blivit vaccinerade. Det skiljer sig lite mellan vilka som gett mest av dos 1 respektive dos 2 men tittar man på total andel genomförda vaccinationer är de tre regionerna jämsides.

Vaccinationsdata från Folkhälsomyndigheten fram till och med vecka 23

Område                    Minst 1 dos          Fullvaccinerade

Sverige                    51,38%                27,58%

Stockholm                48,53%                21,20%

Skåne                      46,89%                24,50%

Västra Götaland        46,73%                24,22%

Varför ligger Göteborg sista i landet när det gäller andel vaccinerade?

Även här spelar åldern roll en viss roll. Göteborg och andra storstäder har en yngre befolkning än landsbygdskommuner. Göteborg är en av de kommuner som har lägst medelålder i hela Sverige, 39,1 år (SCB).

Åsele, Vadstena och Storuman som är de kommuner som gett störst andel av sin invånare en förstados har alla en medelålder på 47 år eller äldre. VGR försöker justera fördelningen av vaccinet för att jämna ut skillnaderna men med tanke på tillgången på vaccin är detta något som tar tid.

Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka hade 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 46,7 procent av invånarna i länet har fått minst en dos och nästan var fjärde invånare (24,2 procent) är fullvaccinerad.
– Våra vaccinatörer vaccinerar för fullt med det vaccin som finns tillgängligt. Vi upplever att vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är glädjande att vi nu kan ge fler förstadoser än vad vi kunnat de senaste veckorna, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Leveranser vecka 25

Nästa vecka, vecka 25, är 104 000 doser tillgängliga för vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 55 000 förstadoser.

I de åldersgrupper som just nu vaccineras, 45 år och äldre, har 74,6 procent av invånarna fått en första dos. 39,2 procent är fullvaccinerade fram till och med vecka 23. I åldersgruppen 45 till 49 år har 32,7 procent fått en första dos vilket innebär att över 70 000 invånare i åldersgruppen fortfarande väntar på sin första dos.

– Vi bedömer att vi behöver stanna kvar på detta åldersintervall ytterligare en tid för att ge så många som möjligt en chans att boka tid, säger Kristine Rygge

Nästa åldersgrupp 30 juni

Från och med onsdagen den 30 juni kommer personer födda 1986 och tidigare kunna börja boka tid för vaccination mot covid-19. Sedan tidigare är bokning även möjligt för personer i riskgrupp som är 18 år och äldre. Det är viktigt att tänka på att det finns en begränsad mängd tider och de kan snabbt ta slut redan första dagen. Men nya tider läggs upp kontinuerligt.

– Det är också viktigt att komma ihåg att då ny grupp släpps på, kommer vaccinationerna av tidigare grupper inte att vara klara, de som är äldre har fortfarande chansen att boka tid. Vi har även kommande veckor en mycket större efterfrågan på vaccin än det vaccin som finns tillgängligt. Det kommer inte finnas vaccin till samtliga i den nya gruppen samma dag som det blir möjligt att boka, säger Kristine Rygge.

Fakta vaccination:

I Västra Götaland vaccineras från 8 juni invånare födda 1976 och tidigare samt invånare i riskgrupp som ännu inte vaccinerats.
Bokningsbara tider söks via 1177.se
Det går att vaccinera sig hos valfri vaccinatör
Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri
Tänk på att dos 1 och dos 2 ska tas på samma ställe

Fram till och med föregående vecka, vecka 22, hade närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade

I tisdags släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt.

–  Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45-49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera.

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge.

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats. Planen utgår från att VGR får minst 50 000 förstadoser att leverera per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli.

– Det här är preliminära besked, det finns fortfarande osäkerheter och vi saknar leveransbesked från Folkhälsomyndigheten efter vecka 27, de väntas först i nästa vecka, säger Kristine Rygge.

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två.

Idag öppnar vaccinatörer möjligheten för personer födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats. Dessutom införs en ny förtroendebokning, som sedan tidigare tillämpas i flera regioner. Upplägget bygger på att den som bokar tid får intyga att den ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid.

– Det är positivt att vaccinationsviljan är så god, men det innebär också att det vaccin vi skickar ut går åt snabbt. Vaccinatörerna lägger ut nya tider efterhand. 76,2 procent av alla över 50 år har nu fått en första dos vaccin och det är viktigt att också ta dos två där man fick dos ett, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR.

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

– Under nästa vecka införs ett nytt steg i det vi kallar förtroendebokning. Den som bokar tid kommer nu att få svara ålder samt på ett antal frågor där de intygar att de ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Förtroendebokning tillämpas i flera regioner. Vid bokningen ställs förtroendefrågor som vid korrekt svar möjliggör tillgång till bokning av tid för vaccination. Det är frågor som handlar om ålder (född 1976 eller tidigare) eller om man är över 18 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.

– Det vaccin vi skickar ut och de tider som läggs ut går åt snabbt och det är positivt att vaccinationsviljan är så god. Men det innebär också det är svårt för alla att få en tid omedelbart. Du kan boka tid hos vilken vaccinatör vill, men tänk på att dos 1 och 2 ska tas på samma ställe, säger Kristine Rygge.

VGR följer strategin att vaccinera i åldersordning och samtidigt se till att tillräckligt många i den aktuella gruppen fått chansen till vaccination innan nästa grupp släpps på. Fram till och med vecka 21 har 76 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerats.

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna. Vi konstaterar att de tre storstadsregionerna följs åt vad gäller vaccinationstakt och vi har alla vaccinerat omkring 42 procent av invånarna med en första dos. I Västra Götaland går vi vidare när tillräckligt många i nuvarande grupper fått chansen att boka sig, säger Kristine Rygge.

Leveranser

Vecka 23 skickar VGR ut cirka 102 000 doser vaccin varav cirka 44 000 är avsedda att ges som dos ett. Den leveransprognos VGR fått från Folkhälsomyndigheten gäller fram till vecka 27.

– Vår förhoppning är att skicka ut minst 50 000 förstadoser varje vecka i genomsnitt, då håller vi tidsplanen och kan erbjuda alla vaccin innan september. Men leveransprognoserna fortsätter vara osäkra och ändras ibland med kort varsel, säger Kristine Rygge.

42 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin mot covid-19. Det är fortfarande många som väntar på att bli vaccinerade.

– Vi följer tidplanen och vaccinerar med allt vaccin vi får. Vi hoppas på tålamod och förståelse från dom som behöver vänta på att kunna boka tid för vaccination, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Många vill vaccinera sig - var beredd på att vänta | VGRfokus

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Lägesrapport vaccin: Fortsatt flest dos två-vaccineringar vecka 22 | VGRfokus

Förlängt dosintervall bidrar till att fler kan ges dos 1, därmed minskar smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett förlängt intervall från sex till sju veckor för Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty och Modernas vaccin.

Sju veckors intervall bidrar till att snabbt nå en hög täckning i befolkningen för dos 1 med bibehållen bra effekt av vaccindos 1 och 2. En snabb ökning av täckning för vaccindos 1 i befolkningen anses, med stöd i data från andra länder, att bidra till att minska smittspridningen. Fler personer har också ett skydd mot att bli svårt sjuka i covid-19 och därmed kommer ändringen i intervall även bidra till att sjukdomsbördan och belastningen på vården minskar.

Personer som får vänta på vaccination av vaccindos 2 behöver inte börja om eller ges någon extra dos om även om det går lite längre tid än sju veckor mellan den första och den andra dosen.

Nytt dosintervall gäller från och med 31 maj. Förändringen gäller inte retroaktivt, redan inbokade tider för dos 2 ska inte ombokas.

Över en halv miljon västsvenskar har fått en första dos varav 360 000 nu väntar på dos två. Det betyder att det kan vara svårt att hitta en ledig tid eftersom merparten av vaccinet mot covid-19 kommande veckor kommer att användas till dos två.

Drygt 72 200 doser levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21.

Västra Götalandsregionen vaccinerar invånare 50 år (födda 1971) och äldre. Fram till och med förra veckan hade 67,6 procent av västsvenskarna 50 år och äldre fått en första dos vaccin. Sammanlagt har 37 procent av alla vuxna västsvenskar vaccinerats.

– Det vaccin som vi får från Folkhälsomyndigheten till nästa vecka behöver vi främst för att ge till de invånare som nu behöver sin andra dos för att bli fullvaccinerade. Bland annat går många dos två till den vård- och omsorgspersonal under 65 år som fick Astra Zenecas vaccin först och som nu får en andra dos med ett annat vaccin istället, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Det är 24 600 doser nästa vecka som går till dos ett. De doserna kommer att användas för att vaccinera personer som är födda 1971 eller tidigare, medicinska riskgrupper, personal på kommunernas äldreboenden samt LSS-personal.

Lägesrapport vaccin: Få första-doser kommande två veckor | VGRfokus

Under onsdagen besökte statsminister Stefan Löfven Västra Götalandsregionen (VGR) för att ta reda på mer om arbetet med att nå ut till alla invånare om vaccination mot covd-19.

– Det är en klok hantering och en väldigt bra lösning på många sätt och jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade för ert arbete och era insatser. Det här betyder jättemycket för vårt land, säger Stefan Löfven.

VGR har valt att vaccinera på många platser och delegera ut ansvar och befogenheter för vaccinationsarbetet till vårdcentralerna. Att finnas på många platser nära invånarna är ett sätt att nå så många människor som möjligt om vaccination mot covid-19.

Statsministern om vaccinationsarbetet i VGR: "Föredömligt" | VGRfokus

Andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda, enligt  Folkhälsomyndigheten. För att nå ut till så många som möjligt med information om vaccination använder sig Västra Götalandsregionen av etablerade nätverk och plattformar.

– Det här handlar om att nå ut till personer som kan ha svårigheter att förstå språket i offentlig information eller som av andra skäl inte tar del av vaccinationsinformationen via vårdens kanaler eller mediernas rapportering, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Så jobbar VGR för att nå fler utrikesfödda om vaccination | VGRfokus

Fram till och med föregående vecka, vecka 18, hade 33 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland fått en första dos vaccin mot covid-19. I takt med att allt fler invånare får sin första dos vaccin kommer allt mer vaccin behöva användas till att också ge dos två.

–  450 000 invånare har fått sin första dos och det är glädjande. Intresset för att få vaccin är enormt och trycket på vaccinatörerna är högt. Det är viktigt att vi alla nu är tålmodiga. Utifrån hur tillgången på vaccin ser ut kommer det ta några veckor innan vi kan gå vidare med fler grupper, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Under nästa vecka, vecka 20, kommer totalt 65 000 doser vaccin mot covid-19 skickas till vaccinatörer i Västra Götaland. Av dessa avser 47 000 doser dos ett för gruppen 50+ (födda 1971 och tidigare), fortsatt vaccination av medicinska riskgrupper på sjukhusen, samt LSS-personal. 18 000 doser är öronmärkta för att användas till att ge dos två.

– Vi har över 300 000 invånare i länet som nu väntar på sin andra dos och vi måste se till att de får vaccin inom rätt tidsintervall. Som vi tidigare berättat innebär det att vi under några veckor framåt kommer behöva sänka takten när det gäller nyvaccineringar i väntan på mer vaccin, säger Kristine Rygge.

Det nationella målet är att alla som är berättigade till vaccin ska erbjudas en första dos senast 5 september. Västra Götalandsregionens vaccinationsplan (länk) följer det nationella målet. Fortfarande är efterfrågan på vaccin långt större än tillgången och VGR fördelar vaccin till de olika vaccinatörerna.

– Merparten av vaccinet nästa vecka kommer att fördelas till de större vaccinationsmottagningarna. Flera av de mindre mottagningarna får ingen ny leverans av dos ett alls nästa vecka, säger Kristine Rygge.

På tisdag, 18 maj, öppnar en gemensam bokningssida på 1177.se som ska göra det enklare för invånare att hitta lediga tider i sitt närområde. Invånarna kan boka tid hos valfri vaccinatör men alla som vill vaccinera sig kommer inte att kunna boka tid omedelbart.

–  Alla kommer erbjudas vaccin men man måste vara beredd på att vänta, säger Kristine Rygge.

Nyhetsarkiv vaccination

Regionala rapporter om vaccination

Var fjärde västsvensk fullvaccinerad
Fram till och med vecka 23 har 46,7 procent av invånarna över 18 år fått en första dos vaccin. Nära en fjärdedel av invånarna (24,2 procent) är fullvaccinerade. Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Våra vaccinatörer vaccinerar för fullt med det vaccin som finns tillgängligt. Vi upplever att vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är glädjande att vi nu kan ge fler förstadoser än vad vi kunnat de senaste veckorna.”

Ny åldersgrupp den 30 juni

Från och med onsdagen den 30 juni kommer personer födda 1986 och tidigare kunna börja boka tid för vaccination mot covid-19. Sedan tidigare är bokning även möjligt för personer i riskgrupp som är 18 år och äldre. Det är viktigt att tänka på att det finns en begränsad mängd tider och de kan snabbt ta slut redan första dagen. Men nya tider läggs upp kontinuerligt.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ” Vi har bedömt att vi behöver stanna kvar på åldersintervallet 45 år och äldre ytterligare en tid, för att ge så många som möjligt i den gruppen en chans att boka tid. När ny grupp släpps på, kommer vaccination av tidigare grupper inte att vara klara, de har fortsatt chansen att boka. Efterfrågan på vaccin är större än det vaccin som finns tillgängligt.”

Nästa vecka, vecka 25, är 104 000 doser tillgängliga för vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 55 000 förstadoser.

Var femte västsvensk fullvaccinerad

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 22. Det innebär att närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade. 

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan kommunerna.

Statistik covid-19 i Västra Götaland 

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats.

Den utgår från att VGR får minst 50 000 första doser per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre senast i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli. Att bokning för en ny grupp öppnas är inte det samma som att alla i de tidigare grupperna har vaccinerats.

Högt tryck på bokningar

I tisdags 8 juni släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper i över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt. 

–  Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45–49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera. 

Leveranser

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två. 

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge. 

VRG har ännu inga leveransbesked efter vecka 27. Folkhälsomyndigheten uppger att de väntas i nästa vecka.

Fram till och med vecka 21 har ungefär 580 000 invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin.

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

– Under nästa vecka införs ett nytt steg i det vi kallar förtroendebokning. Den som bokar tid kommer nu att få svara ålder samt på ett antal frågor där de intygar att de ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Förtroendebokning tillämpas i flera regioner. Vid bokningen ställs förtroendefrågor som vid korrekt svar möjliggör tillgång till bokning av tid för vaccination. Det är frågor som handlar om ålder (född 1976 eller tidigare) eller om man är över 18 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.

– Det vaccin vi skickar ut och de tider som läggs ut går åt snabbt och det är positivt att vaccinationsviljan är så god. Men det innebär också det är svårt för alla att få en tid omedelbart. Du kan boka tid hos vilken vaccinatör vill, men tänk på att dos 1 och 2 ska tas på samma ställe, säger Kristine Rygge.

VGR följer strategin att vaccinera i åldersordning och samtidigt se till att tillräckligt många i den aktuella gruppen fått chansen till vaccination innan nästa grupp släpps på. Fram till och med vecka 21 har 76 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerats.

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna. Vi konstaterar att de tre storstadsregionerna följs åt vad gäller vaccinationstakt och vi har alla vaccinerat omkring 42 procent av invånarna med en första dos. I Västra Götaland går vi vidare när tillräckligt många i nuvarande grupper fått chansen att boka sig, säger Kristine Rygge.

Leveranser

Vecka 23 skickar VGR ut cirka 102 000 doser vaccin varav cirka 44 000 är avsedda att ges som dos ett. Den leveransprognos VGR fått från Folkhälsomyndigheten gäller fram till vecka 27.

– Vår förhoppning är att skicka ut minst 50 000 förstadoser varje vecka i genomsnitt, då håller vi tidsplanen och kan erbjuda alla vaccin innan september. Men leveransprognoserna fortsätter vara osäkra och ändras ibland med kort varsel, säger Kristine Rygge.

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccineringen går framåt och enligt den senast tillgängliga statistiken har 40 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Tolv procent har fått två doser och är fullvaccinerade. Bland invånare som är födda 1971 och tidigare har hela 73 procent fått en första dos vaccin.

– Att på kort tid vaccinera alla invånare samtidigt som vaccintillgången är låg, sätter en ordentlig press på hela systemet, från vaccinatörer som står redo till att vaccinera till invånare som väntar på sitt vaccin. Det är viktigt att var och en har förståelse och tålamod för situationen vi är i, säger Kristine Rygge.

Nästa åldersintervall

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda alla födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.
– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Fördelning av vaccin

Nästa vecka levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 tillvaccinatörerna i Västra Götaland. Vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer, vårdcentraler inom vårdval vårdcentral samt sjukhus. I listan nedan beskrivs fördelningen samt hur dos ett respektive dos två fördelas:

 • Avtalade vaccinatörer: 7000 dos 1 och 500 dos 2
 • Vårdval vårdcentral: 7700 dos 1 och 55 800 dos 2
 • Sjukhus 1700 dos 1 och 4000 dos 2

Fram till och med vecka 19 har drygt en halv miljon av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin. Cirka 150 000 av dem är fullvaccinerade.

Under de närmsta veckorna kommer merparten av tillgängligt vaccin användas för att ge dos två inom rätt tidsintervall. Det innebär att takten kommer sakta ned för nyvaccineringar.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3 och 4. Invånare som är födda 1971 och tidigare kan själva boka tid i mån av tillgängliga tider. Vaccintillgången styr vaccinatörernas möjlighet att erbjuda tider.

Fram till och med förra veckan hade 67,6 procent av västsvenskarna 50 år och äldre fått en första dos vaccin. Sammanlagt har 37 procent av alla vuxna västsvenskar vaccinerats. 

VGR:s strategi är att invånarna enkelt och smittfritt ska nå en vaccinationsplats oavsett var de bor, därför vaccineras vid många platser och av många aktörer i Västra Götaland. Vaccinationer genomförs nu vid vårdcentraler, sjukhus och upphandlade vaccinatörer.

– Vårdcentraler och sjukhus gör ett fantastiskt stort arbete med att vaccinera parallellt med sina ordinarie högt prioriterade vårduppdrag. De kommer att fortsätta vaccinera, men avlastas och invånarna har fortsatt flera vaccinatörer att välja mellan. För oss är det viktigt att det ska vara enkelt och nära att ta sig till en vaccinatör, säger Kristine Rygge.

Tidsplanen att alla ska kunna erbjudas vaccin senast 5 september följs.

Kommande veckas leverans

Drygt 72 200 doser kommer att levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21. Av dessa är cirka 24 600 doser för dos 1 vilket är färre än de senaste veckorna.

Vaccinet fördelas mellan vaccinatörer. Ingen enskild vaccinatör är garanterad vaccin varje vecka. Vaccinet för dos 1 ska används för gruppen 50+ samt fortsatt vaccination av medicinska riskgrupper respektive kommunal SÄBO-personal samt LSS-personal.

Över 81 procent av invånarna i Västra Götaland över 65 år vaccinerade med en första dos. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

Nästan en halv miljon doser har getts i Västra Götaland (499 413 vaccinationer). Sedan dosintervallet ökade har antalet invånare som fått en första dos ökat snabbare.

Vaccinationsplan

VGR vaccinerar i huvudsak inom fas 3. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör, utan krav på listning. Det finns lediga tider hos flera av vaccinatörerna i Västra Götaland.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. Många har gått ner i åldrarna och vaccinerar personer över 55 år. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid.

I samband med att fas 4 startar vecka 20 lanseras en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider. En preliminär lista över vilka vaccinationslokaler som kommer användas i fas fyra finns på vgregion.se/vaccinationslokaler.

Kommande veckas leverans

Under vecka 19 kommer ungefär 60 000 levereras, alltså något färre doser på grund av kortvecka. Merparten av det tillgängliga vaccinet kommer att distribueras till vårdcentralerna. Fördelning efter sammanvägning av flera variabler: vaccintillgång, hur långt vaccinationerna kommit i olika åldersgrupper och vaccinationskapacitet.

Planen är preliminär. Följande vaccin kommer levereras.

Pfizer: 54 410
Moderna: 6 000
AstraZeneca: 200

VGR har fram till och med vecka 16 vaccinerat 75 procent av invånarna över 65 år och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

– Det är fantastiskt att vi kommit hit och att vi har en hög takt i vaccineringen. Vaccination pågår nu både i fas 2 och fas 3 och vi går ganska snabbt ner i åldrarna just nu, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Vaccinationsplan

Nu vaccinerar VGR personer som är 60 år (född 1961) och äldre mot covid-19. Alla över 60 år kan boka tid hos valfri vaccinatör; vårdcentral/vaccinationsmottagning.

Sjukhusen kallar sina patienter i riskgrupp som de har regelbunden kontakt med och som är mellan 18 och 64 år. Flera sjukhus har vaccinerat sina patienter som är 60 år och äldre och fortsätter nedåt i åldrarna.

Det varierar hur långt olika vaccinatörer i Västra Götaland har kommit. På vaccinatörernas hemsidor som nås via 1177.se står var de befinner sig i prioriteringsordningen och vilka som kan boka tid. Inom kort lanseras VGR en funktion som nås via 1177 som gör det enklare att hitta vaccinatörer med lediga tider.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det är mödravårdscentralen som kommer att avgöra om den gravida kvinnan behöver vaccineras under fas 3.

Kommande veckas leverans

Vecka 18 kommer VGR att leverera ut drygt 74 000 doser, vilket är den största volymen hittills. Även under vecka 18 kommer merparten av vaccinet gå till vårdcentralerna som får sista tilldelning för dos 1 fas 2, i övrigt leverans för fas 3. Även sjukhusen får större volymer än tidigare för vaccinering av riskgrupper fas 3.

Kommun: 500
Sjukhus: 10 800
Vårdcentral: 62 960
Avtalad vaccinatör: 100

Vaccinationstäckningen i de äldre åldersgrupperna är hög. 89 procent av alla över 80 år har fått minst en dos vaccin (till och med vecka 15).

Vaccinationsplan

VGR har justerat sin vaccinationsplan. Risken för att bli allvarligt sjuk avgör prioritetsordningen, den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Denna vecka har sjukhusen i Västra Götalandsregionen börjat kalla patienter i riskgrupp som tillhör fas 3. Det är personer med sjukdom där tidpunkt för vaccination kan påverka behandlingen, till exempel behandlingar med cytostatika samt personer med tillstånd som följs med täta kontroller på sjukhuset. 

Personer mellan 18-59 år med sjukdom eller ett tillstånd som kontrolleras på sjukhus vaccineras i åldersordning, de äldsta först. Sjukhusen börjar kalla dem till vaccinering successivt från och med vecka 18. För de som inte kallas av sjukhusen startar vårdcentraler och vaccinationationsmottagningar bokning från vecka 20. De äldsta kan boka först.

– Vaccinering av fas 3 och fas 4 kommer att ske parallellt och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den tydligaste riskfaktorn för svår sjukdom och död i covid-19 är ålder och genom att jobba på det här sätter kan vi vaccinera snabbare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Kommande veckors leveranser

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

Leverans vecka 17

Vecka 17 kommer VGR att leverera drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som de senaste två veckorna. Även under vecka 17 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 0
Sjukhus: 2 262
Vårdcentral: 57 878
Avtalad vaccinatör: 500

Samma fördelningsnyckel som tidigare användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

 

VGR har vaccinerat 16 procent av invånarna, rikssnittet är 18 procent (till och med vecka 14). 70 procent av alla över 75 år och hälften av alla över 70 år har fått minst en dos vaccin.

Antalet vaccinerade med minst en dos vaccin ökar snabbare än tidigare då VGR fått större leveranser av vaccin och intervallet mellan första och andra spruta ökat.

– Det går snabbt nu. Flera vårdcentraler vaccinerar nu listade patienter som är 65 år och äldre och inom några veckor kommer de flesta vaccinatörer att ha nått dit, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

VGR vaccinerar med allt vaccin som finns tillgängligt och kommer, om vaccin levereras i utlovad takt, klara det nationella vaccinationsmålet som bland annat innebär att alla födda 1956 och tidigare ska ha erbjudits vaccin senast 16:e maj.

Invånare i VGR kan känna sig trygga med att de kommer att bli vaccinerade mot covid-19 i Västra Götaland när det är deras tur enligt prioriteringsordningen.


Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

Just nu vaccineras alla åldersgrupper i fas 2, 65 år och uppåt.

– I Västra Götaland bokar de som vaccineras just nu tid via sin vårdcentral. Vaccinatörerna kontaktar sina listade invånare på olika sätt. Gå in och titta på din vårdcentrals hemsida, gärna via 1177.se, för att se om det är din tur att boka vaccinationstid, säger Kristine Rygge

Personer som är 75 år och äldre blir kontaktade av sin vaccinatör.

Kommande veckas leveranser

Baserat på tillgänglig leveransinformation kommer VGR för vecka 16 att leverera ut drygt 60 000 doser, alltså lika många doser som förra veckan. Även under vecka 16 kommer merparten av det tillgängliga vaccinet att distribueras till vårdcentralerna.

Kommun: 100
Sjukhus: 3 200
Vårdcentral: 56 800
Avtalad vaccinatör: 500

De vårdcentraler som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras.

Hur vaccinet fördelats bland vårdcentraler bakåt i tiden finns att se i filen Tilldelning vårdcentraler från vecka 52 på Vårdgivarwebbwn. Av säkerhetsskäl är den en fördröjning av uppgifterna kring leveranser.

Övrigt

Till och med vecka 14 har VGR levererat ut cirka 398 000 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt 315 000 av dem har registrerats i Nationella vaccinationsregistret. Från att en dos lämnar Folkhälsomyndigheten tar det 2–3 veckor innan genomförd vaccination visas i statistiken. Den första veckan handlar om leverans. Den andra veckan handlar om att genomföra själva vaccinationen och beroende på dag kan det dröja ytterligare tid innan vaccinationen registreras i vaccinationsregistret. VGR uppmanar löpande vaccinatörerna att skyndsamt registrera, senast sju dagar efter att vaccinationen har utförts ska den vara inrapporterad.

Fler klarlägganden kring tilldelning av vaccin och skillnader mellan vaccintäckning inom Västra Götaland finns i en artikel i VGRfokus som publicerades tidigare i veckan.

Vaccinatörer kan använda sig av kampanj- och informationsmaterial för att informera om vaccination. Material finns framtaget för vaccination inom fas 2.

Fram till och med vecka 13 har 13,7 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 5,3 procent är fullvaccinerade enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Fram till och med föregående vecka, vecka 13, har 60,4 procent av invånarna som är 75 år och äldre i Västra Götaland fått en första dos vaccin. Fler än var femte av dem som är 75 år och äldre har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

Bland de som är över 85 år har drygt 84 procent fått sin första dos och nära hälften är fullvaccinerade.

– Att 8 av 10 bland de äldsta är vaccinerade är en väldigt hög vaccinationstäckning. Jag ser gärna att ännu fler vaccinerar sig och förhoppningsvis stiger siffran ytterligare något, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Vaccinationsplan – så långt har VGR kommit

VGR vaccinerar i fas två. Vårdcentraler och sjukhus fortsätter vaccinera invånare som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna har kommit olika långt. Vissa vårdcentraler är färdiga med vaccineringen av sina listade invånare över 65 år, andra vårdcentraler vaccinerar invånare över 75 år. VGR jobbar för att jämna ut skillnaderna mellan olika vårdcentraler och kommuner.

– Nu börjar vi få lite större leveranser vaccin och vi kommer använda det för att komma snabbare fram i fas 2 och dessutom jämna ut de skillnader som finns mellan vissa vårdcentraler och kommuner, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare Västra Götalandsregionen.

Prognosen visar en relativt hög och jämn nivå på vaccinleveranser till VGR kommande fyra veckor.

Vårdcentralerna kontaktar, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är 75 år eller äldre. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webb.

Med start vecka 13 gick Västra Götalandsregionen ut med riktad information kring vaccination till personer födda 1946 och tidigare. Informationen sprids bland annat via annonsering i tidningar i Västra Götaland och annonsering i sociala medier. En pågående kampanj på Facebook mot invånare i Västra Götaland 75 år och äldre om att de kommer bli kontaktade för vaccination har nått drygt 56 000 invånare och renderat över 1 000 kommentarer vilket är mycket med VGR:s mått mätt. En annan pågående kampanj riktar sig mot alla invånare i länet med uppmaning att söka information på 1177.se. Kampanjen har i nuläget nått drygt 156 000 invånare.

Kommande veckas leveranser

Även vecka 15 prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av äldre inom fas 2. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen och som har flest kvar att vaccinera i de äldsta åldersgrupperna prioriteras. För vaccinering i fas 1-3 ansvarar vårdcentralerna för sina listade patienter, och det är även det fördelningen utgår från.

Just nu sker fördelningen utifrån åldersgruppen 75+. Vissa vårdcentraler har många äldre listade som redan vaccinerats i fas 1, då har de kunnat använda sitt tilldelade vaccin för att gå vidare i fas 2 utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kommun: 1 000
Sjukhus: 5 300
Vårdcentral: 54 200
Avtalad vaccinatör: 100

Det är Folkhälsomyndigheten som fördelar vaccin till Sveriges regioner. För närvarande grundar sig fördelningen på läkemedelsföretagens uppgifter om produktions- och leveransförmåga samt regionernas andel av befolkningen som är 65 år eller äldre.

Utifrån den förväntade mängden vaccin till VGR görs en planering för hur många doser vaccin som kan levereras till vaccinatörerna. Planen tar även hänsyn till att dos 2 alltid måste kunna levereras i rätt intervall efter dos 1. Ytterligare en avvägning som görs handlar om förpackningsstorlekar och hållbarhet.

Aktuellt

VGR har beslutat att fastställa det nationella vaccinationsmålet, att alla över 65 ska erbjudas minst en första dos innan 16 maj och alla över 18 år erbjudas minst en första dos innan 15 augusti, för VGR:s räkning.

I väntan på nationellt vaccinationsintyg kommer inte VGR erbjuda regiongemensamma vaccinationsintyg (utöver det vaccinationskort man får vid vaccination).

Västra Götalandsregionens avtalade distributör för vaccin mot covid-19, Oriola, kommer från och med vecka 15 att ta över distributionen av Pfizer/BioNTechs vaccin. Detta innebär att samtliga vacciner mot covid-19 fortsättningsvis distribueras av Oriola. Undantag för vissa kommuner där VGR avser att slutföra leveranserna, i egen regi.

 

 

Fram till och med vecka 11 har 10,8 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 4 procent har fått två doser enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

VGR har i huvudsak prioriterat vaccinering av de allra äldsta. 84 procent av invånare över 90 år har fått minst en dos vaccin, vilket är strax över snittet för åldersgruppen i riket. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos i Västra Götaland.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccineringen påverkas av vaccintillgången. Att vaccineringen med AstraZenecas vaccin återupptas för personer över 65 år gör att takten för vaccinering av de äldsta i fas två kan öka.

Prioriteringsordningen kvarstår; de äldsta ska vaccineras först och i de 5-årsintervall som anges i vaccinationsplanen.

Vårdcentralen ska kontakta, tex via telefon eller SMS, alla sina listade invånare som är födda 1946 eller tidigare (75+). Hur man blir kontaktad kan variera mellan vårdcentraler. Invånarna ska kunna välja att boka vaccinationstid via telefon eller webbtidbokning.

För att uppmärksamma invånarna på vaccinationsläget kommer det annonseras i lokalpress och sociala medier. Informationen finns översatt till fler språk på webbsidan vgregion.se/75

Kommande veckas leveranser

Även AstraZenecas vaccin kommer distribueras under vecka 13, men fördelningen är ännu inte klar. Besked lämnas senare till vaccinatörerna hur dessa doser fördelas.

Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 1 506
Sjukhus: 5 616
Vårdcentral: 26 308
Avtalad vaccinatör: 192

– Vi fortsätter att prioritera de äldsta i fas 2 och det vaccin som skickas ut går framför allt till vårdcentralerna. Men vi skickar även ut drygt 5 600 doser vaccin till sjukhusen för att vaccinera patienter över 65 år som ingår i de medicinska riskgrupper som ingår i fas 2, det vill säga patienter som genomgått benmärgs- eller organtransplantation eller genomgår dialys, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Aktuellt

AstraZenecas vaccin kommer att användas till personer som är 65 år och äldre. För personer som är yngre än 65 år är vaccinet fortfarande pausat, det gäller även personer som väntar på en andra dos.

Det rekommenderade dosintervallet är förlängt för de tre vaccinen, vilket innebär att fler kan få en första dos snabbare.

– Redan vid en dos ger de vaccin vi använder en bra effekt mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så god i vårt län. Nu ökar vi dessutom vaccinationstakten i fas 2 i och med att vi kan använda AstraZenecas vaccin igen, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Under vecka 13 skickas ingen Regional rapport vaccination fredag 2/4. Vaccininformation ingår i ordinarie Regional rapport under tisdag 30/3 och torsdag 1/4.

Fram till och med vecka 10 har 9,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,5 procent har fått två doser. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har Västra Götaland en något lägre vaccinationstäckning än genomsnittet i Sverige, men ligger i nivå eller över de båda andra större regionerna; Skåne och Stockholm. De regioner i Sverige som har en högre andel äldre i befolkningen har generellt sett kommit längre i vaccineringen. Vaccinet fördelas till regionerna från Folkhälsomyndigheten enligt en nyckel som från vecka 10 bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 65 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln 70 år och äldre).

Det har i veckan upptäckts att det fortfarande finns problem med överföring mellan systemen för registrering av given dos till det nationella vaccinationsregistret, som Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik från. Problemet är lokaliserat och utredning pågår om hur det ska lösas.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången. Pausen av Astra Zenecas vaccin gör just nu tillgången på vaccin än mindre.

Det är ännu för tidigt att kommentera hur pausen av AstraZenecas vaccin påverkar VGR:s vaccinationsplan på lång sikt. Folkhälsomyndigheten uppges ge besked under nästa vecka hur vaccinet ska användas i Sverige.

Just nu pågår vaccination i fas 2 samtidigt som fas 1 slutförs. I fas 2 vaccineras de äldsta först och i Västra Götaland sker vaccineringen i femårsintervaller.

– Under nästa vecka fortsätter vi med de allra äldsta, 85 år och äldre. När vi har tillräckligt mycket vaccin går vi vidare i åldersgrupperna. Det kan se lite olika ut på vårdcentralerna beroende på hur många patienter man har listade i just de åldersgrupperna, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge. 

Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten. VGR är beredd och har kapacitet att utföra mer än 100 000 vaccinationer per vecka och kan öka kapaciteten om det kommer ännu mer vaccin.

Kommande veckas leveranser

Enligt nuvarande uppgifter kommer enbart Pfizer- BioNTechs vaccin distribueras till vaccinatörer under vecka 12.

Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut drygt 25 000 doser under vecka 12, alltså något färre än föregående vecka. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2, samt för att slutföra fas 1, exempelvis personer med hemtjänst.

Kommun: 4 110
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 20 634
Avtalad vaccinatör: 534

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 12. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Fortsatt vaccination av vårdpersonal som ingår i fas 2 är som tidigare meddelats framflyttad i tid. Preliminärt återupptas dessa vaccinationer i maj.

Aktuellt

Vårdcentralerna ringer upp de allra äldsta, 85 år och äldre för att boka tid. Vårdcentralerna kommer även kontakta gruppen 80+ och därefter gruppen 75+. Det kan se olika ut hur grupperna blir kontaktade.

Det går att se en positiv effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka. Åldersgruppen 80 år och äldre har minskat i andel bland de patienter som skrivs in på sjukhus med covid-19. Under vecka 10 stod personer som är 80 år eller äldre för 20 procent av inskrivningarna på sjukhus. Motsvarande siffra var 22 procent under vecka 9 respektive 25 procent under vecka 8.

Fram till och med vecka 9 har 7,3 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 3,2 procent har fått två doser.

86 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av alla över 85 år har nästan 54 procent vaccinerats med en dos och 26 procent är fullvaccinerade.

Vaccinationsplan

VGR:s översiktliga plan över vaccinationen påverkas av vaccintillgången och uppdateras kontinuerligt. VGR vaccinerar nu i fas två. Faser och grupper kan överlappa varandra i tid.

I fas två ingår cirka 420 000 personer, varav äldre är den absolut största gruppen. Äldre vaccineras av vårdcentralerna.

VGR:s vaccinationsplan

– Det är glädjande att vi är igång med att vaccinera de äldsta i fas två. Vi vaccinerar i åldersordning och i femårsintervall. När alla som är 85 år och äldre fått vaccin står personer som är födda 1937 till 1941 på tur, men vi kan ännu inte säga exakt när. De besked vi har nu kring hur många doser vi kommer att få är för osäkra. Men vi kommer att gå ut med information så fort vi vet, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

Kommande veckas leveranser

Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan. Prognoserna är osäkra och leveranser till Västra Götalandsregionen sker med kort framförhållning. Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut cirka 30 000 doser under vecka 11. Även kommande vecka prioriteras vårdcentralerna för vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Kommun: 3 222
Sjukhus: 360
Vårdcentral: 26 626
Avtalad vaccinatör: 672

Vårdcentralerna ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får även kommande vecka merparten av det vaccin som är tillgängligt under vecka 11. Samma fördelningsnyckel som tidigare används för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras.

Aktuellt

Det finns en tydlig vaccinationseffekt bland de äldsta, både vad gäller nya bekräftade fall och hur många äldre som behöver sjukhusvård. Andelen äldre sjukhusvårdade minskar och medelåldern på de som läggs in på sjukhus har på kort tid gått från 69 år till 65 år.

VGR ser nu över hur gårdagens besked från Astra Zeneca om halverade leveranser fram till sommaren påverkar vaccinationsplaneringen.

Under gårdagen pausade Danmark vaccineringen med Astra Zenecas vaccin. Västra Götalandsregionen bevakar utvecklingen noga och följer Läkemedelsverkets bedömning. I nuläget bedömer Läkemedelsverket inte att det finns stöd för att avbryta vaccinationen med AstraZenecas vaccin.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin. Det går inte att välja vilket vaccin man ska vaccineras med.

 

Fram till och med vecka 8 har 5,5 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 2,7 procent har fått två doser. 113 226 vaccinationer har genomförts.

67 procent av invånare över 90 år har blivit vaccinerade med minst en dos, av invånare 80-89 år har 22 procent blivit vaccinerade med minst en dos.

Kommande veckas leveranser

Enligt de leveranssiffror som nu finns tillgängliga kommer VGR att leverera ut 49 400 doser under vecka 10. Det är det högsta antalet doser under en enskild vecka hittills. Notera att siffrorna är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel.

Kommun: 3 400
Sjukhus: 1 400
Vårdcentral: 42 000
Avtalad vaccinatör: 2 600

Kommande vecka prioriteras vårdcentralerna, dels för att kunna avsluta vaccinationerna av personer inom hemtjänst och deras sammanboende hushållskontakter inom fas 1, dels för att kunna påbörja vaccinering av de allra äldsta inom fas 2.

Samma fördelningsnyckel som tidigare kommer användas för att prioritera mellan vårdcentraler: de med flest listade av den äldsta befolkningen prioriteras för fortsatt vaccination av dos 1 inom fas 1 och succesiv övergång av vaccination av de allra äldsta inom fas 2. Under vecka 10 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

Aktuellt

4 mars kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att VGR kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta. En effekt blir också att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta.

Under slutet av nästa vecka kommer VGR att skicka ett vykort till alla som är 85 år och äldre med information om att de kommer att bli uppringda och erbjudna tid för vaccination. På vykortet finns även information kring hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Trots Folkhälsomyndighetens besked om Astra Zenecas vaccin så det fortsatt brist på vaccin.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: Det är fortfarande jätteviktigt att vi får större vaccinleveranser eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången. Det finns ingen kapacitetsbrist i VGR utan alla våra vårdgivare är redo att vaccinera.

 

010-473 94 30 svarar på allmänna frågor om vaccination

Regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Däremot kan vi hjälpa att hitta rätt telefonnummer eller webbokning hos vaccinatör om det finns tillgängliga tider.

Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppet 7-16.

Telefonstöd på andra språk

Nationella stödlinjen: 08-123 680 00 vardagar 9-12 och 13-15.
Här ges svar på svenska, arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska.

Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Exempel på frågor som kan besvaras är:

 • Vad är coronavirus?
 • Hur smittar det, hur skyddar man sig och hur förhindrar man smittspridning?
 • Vad gäller kring vaccinering?
 • Finns det mediciner mot det nya coronaviruset?
 • Var finns det information på olika språk?

Du får en kort introduktion på engelska, följd av en längre på arabiska. Därefter väljer du språk med knappval:

 1. Arabiska
 2. Somaliska
 3. Persiska
 4. Tigrinja/amarinja
 5. Ryska

Regional telefontjänst med tolk: 010-473 94 30 vardagar 7-16.
Västra Götalandsregionens telefontjänst som svarar på frågor om vaccination. Det är samma information som finns på 1177.se. Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor. Du kan även få hjälp av en tolk:
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

113 13

Det nationella informationsnumret.

Nu öppnar Västra Götalandsregionen för att alla födda 1981 och tidigare kan börja boka tid för vaccination mot covid-19.

Ändringen gäller med start idag, 22 juni, men det kan ta tid innan alla vaccinatörer hunnit att uppdatera sina bokningssystem. Riskgrupper från 18 år och uppåt har sen tidigare också möjlighet att boka tid.


Senast uppdaterad: 2021-06-24 08:11