Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vaccination mot covid-19

010-473 94 30 svarar på allmänna frågor om vaccination

Ny regional telefontjänst svarar på allmänna frågor om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Du kan däremot inte boka tid eller få svar på medicinska frågor.

Telefonnumret är 010-473 94 30. Öppet 7-16.

Västra Götalandsregionen vaccinerar fortsatt med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer. Tillgången på vaccin är fortsatt mindre än efterfrågan.

Statistik vaccination Västra Götaland

Senaste nytt om vaccineringen i Västra Götaland

Observera att planen är preliminär och kan komma att ändras.

Kommun: 4 044
Sjukhus: 186
Vårdcentral: 23 850
Avtalad vaccinatör: 6 800

Totalt: 34 880 doser

 • Kommun: ansvarar för att vaccinera boende på SÄBO, personer/brukare med kommunal hemsjukvård och deras hushållskontakter. Personer med LSS och assistansersättning som samtidigt har hemsjukvård. Under vecka 9 och kommande veckor kommer framförallt dos 2 levereras.

 • Sjukhus: ansvar för att vaccinera sin egen prioriterade personal samt vissa patientgrupper. Under vecka 9 levereras vaccin för fortsatt vaccinering av sjukhuspersonal som arbetar patientnära.

 • Vårdcentral: ansvarar för sin listade befolkning. Vårdcentralerna får leverans av samtliga vaccin under vecka 9; dos 2 av Moderna vaccin. Pfizers vaccin för fortsatt vaccination dos 1 inom fas 1 samt AstraZeneca vaccin för vaccination av personal genom samverkan mellan vårdcentralerna, dos 1 inom fas 2. .Under vecka 9 kommer alla vårdcentraler som angett att de har personer kvar att vaccinera i fas 1 med hemtjänst och deras hushållskontakter att få vaccin.

 • Avtalade vaccinatörer: ansvarar för att vaccinera vård- och omsorgspersonal. Under vecka 9 kommer AstraZenecas vaccin levereras för i första hand fortsatt vaccination av kommunernas vård- och omsorgspersonal. I de fall alla i målgruppen inte väljer att vaccinera sig så kan doser bli över som behöver användas. Parallellvaccinering (inom fas 1 respektive fas 2) av vård- och omsorgspersonal samt personal till personer med beslut om LSS behöver därför startas.

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Kända fuskare får vänta på sin andra dos

– Vi befinner oss fortfarande i fas ett och har kommit långt i att vaccinera på särskilda boenden (SÄBO) där väldigt många nu har fått sin andra dos. Vi har också kommit långt med att vaccinera vårdpersonal i kommunerna och viss personal på sjukhusen. Däremot har vi en del kvar bland de med hemtjänst och deras vuxna hushållskontakter, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Glidningar mellan faser

Eftersom det finns tre vaccin tillgängliga och ett av dom, Astra Zenecas, inte får ges till personer över 65 år är det en glidande övergång till fas två vilket gör att man vaccinerar vissa grupper i fas 2 parallellt med fas ett.

Kristine Rygge förklarade att det kommer att finnas glidningar mellan alla fyra faser i vaccinationsplanen och att det idag inte går att utlova några exakta datum för start av olika faser så länge det råder nationell vaccinbrist.

– Det finns ingen försening hos oss som organisation utan vi vaccinerar med det vaccin som kommer in. Alla gör sitt yttersta. Vi är trygga i vårt arbete och invånarna kan också vara trygga med att när det är deras tur så kommer de får reda på det, säger Kristine Rygge.

VGRfokus: Tredje våg eller inte? -”Följ förhållningsreglerna”

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 6 har 66 324 vaccinationer genomförts i Västra Götaland. 3,8 procent av invånarna i Västra Götaland har fått minst en dos vaccin, 1,0 procent har fått två doser. Nästa vecka planerar VGR skicka ut 34 220 doser till vaccinatörerna.

– Vi är i fas ett i Västra Götaland, vi har kommit väldigt långt på våra särskilda boenden, en hel del har fått sin andra dos och är färdigvaccinerade. Vi har också vaccinerat över hälften av kommunal vård- och omsorgspersonal, och en hel del med hemtjänst och hemsjukvård, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

– Vi behöver mer vaccin till personer som har hemtjänst och hemsjukvård, nästa vecka kommer vi skicka ut vaccin till en hel del vaccinatörer för att komma vidare med den gruppen.

VGRfokus: Så ser nästa veckas vaccinationsplan ut

Lokalerna, kunskapen och personalen finns.  I Trollhättan har flera vårdcentraler gått samman och skapat en effektiv organisation för vaccineringen mot covid -19.

– Vi kunde varit färdiga med fas ett för länge sedan om vi bara haft mer vaccin, säger Amira Donlagic, chef för Närhälsan Källstorp, en av de samverkande vårdcentralerna.

VGRfokus: Så vaccinerar vårdcentralerna

Så här fördelas vaccinet till vårdcentraler inom Västra Götaland

 • Vaccinet är en färskvara som måste levereras och hanteras skyndsamt.

 • I december fick Sverige besked om att betydligt större antal doser skulle skickas till oss – stort antal doser på kort tid.

 • I januari blev det uppenbart att tillverkarna inte kunde leverera den mängd vaccin som var sagt.

 • Den fördelning som skedde de allra första veckorna i januari, då någon vårdcentral fick många doser, var inte helt strukturerad, vi fördelade då snabbt till enheter som var beredda att ta emot. Ett antal personer utanför fas 1 fick en första dos vaccin som nu behöver följas upp med en andra dos.

 • Vaccinbristen i januari återspeglar sig fortsatt eftersom de som fått första sprutan behöver få den andra sprutan inom ett givet tidsintervall.

 • Fördelningsprincipen inom Västra Götaland utgår från ålder.

 • I fas 1 som vi fortfarande befinner oss i är de äldsta prioriterade. De vårdcentraler som har flest listade äldre (85+) har prioriterats för leveranser.

 • Eftersom inget vaccin får skickas tillbaka (p g a hållbarhet) och inget vaccin heller får kasseras, så har vårdcentralerna ibland behövt att använda vaccinet till andra personer inom fas 1 i första hand, och till personer i fas 2 i andra hand.

 • Prioriteringsfaserna kan behöva vaccineras parallellt då ett vaccin endast kan ges till personer under 65 år, och även har ett längre intervall mellan dos 1 och 2.

Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.

Comirnaty (Pfizer-BioNtech) och COVID-19 Vaccine Moderna används framför allt till äldre, medan COVID-19 Vaccine AstraZeneca, som inte rekommenderas till personer över 65 år i nuläget, används för att vaccinera främst vård och omsorgspersonal. Vaccineringen utförs av flera olika vaccinatörer runt om i Västra Götaland. 
 
– Att vaccinera sig är frivilligt. Men vid sidan om att följa myndigheternas råd och rekommendationer är vaccin ett av de viktigaste verktygen för att bromsa covid-19-pandemin. VGR vaccinerar med tre godkända vaccin som är utvärderade avseende både säkerhet och effekt. Alla tre vaccin ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR. 

Läs hela texten: Västra Götalandsregionen använder tre godkända vaccin

Västra Götalandsregionen fortsätter att vaccinera i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Just nu får boende på särskilt boende i Västra Götaland sin andra dos vaccin. Det är tillgången på vaccin som begränsar vaccinationstakten.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Enskilda personer har smitit före och fått vaccination mot covid-19 trots att det inte är deras tur. Det har Göteborgs-Posten avslöjat. Personer som tillhör fas 4 har använt en länk till en bokningssida som endast är avsedd för vård- och omsorgspersonal och därmed kunnat vaccinera sig.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Västra Götalandsregionen följer händelseutvecklingen mycket noga och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om Astra Zenecas vaccin

Under covid-19-pandemin passar bedragare på att försöka lura människor att de kommer från vården. Därför är det viktigt att känna till följande för att minska risken att bli lurad.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen är prio ett i väntan på att mer vaccin levereras till Västra Götalandsregionen.

– Vi är fortfarande i fas ett där vi vaccinerar personer på kommunernas särskilda boenden, de som har hemtjänst/hemsjukvård och deras hushållskontakter, personal inom kommunal vård och omsorg och viss personal på sjukhusen. Vi hoppas vara klara med fas ett i slutet av februari, men det beror på vaccintillgången, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

När fas ett är klar och det finns tillräckligt med vaccin för att börja vaccinera i fas, två kommer de som är 85 år och äldre att bli uppringda av sin vårdcentral med erbjudande om att boka tid. När det är dags kommer övriga i fas två att bland annat kunna boka tid via telefon eller webb.

VGRfokus: Smittspridningen i kritiskt läge - så kan den bromsas

Vaccinationerna fortsätter i Västra Götaland och enligt besked från Folkhälsomyndigheten väntas Västra Götalandsregionen nästa vecka få leverans av samtliga tre godkända vaccin.

Läs artikeln i VGRfokus

Minskade leveranser av vaccin gör att de få doser som VGR får de närmaste veckorna behövs för att alla i fas ett ett ska få sin första vaccindos. Det innebär att personer i fas två, de som är 70 år och äldre, kan få vänta längre än planerat.

När det så småningom blir dags att boka vaccination kan man göra det antingen via webben eller genom att ringa sin vårdcentral.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Vaccinationsviljan är god i Västra Götaland, många står på kö för att få vaccinera sig men för närvarande råder brist på vaccin. VGR skickar vidare allt vaccin som man får till de som utför vaccinationerna och fram till och med vecka 4 hade 47 650 doser skickats ut. Vaccineringen pågår fortfarande i fas 1 och fas 2 kommer påbörjas så fort det finns tillräckligt med vaccin.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Pressträff - läget i Västra Götaland den 27 januari

Tillgången till vaccin är den största flaskhalsen för Västra Götalandsregionen. Kommer tillräckligt med vaccin kommer även vaccineringen gå enligt plan och allmänheten börja vaccineras innan sommaren. Det är beskedet från VGR:S vaccinationssamordnare Kristine Rygge som går igenom vaccinationsläget januari 2021.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Drygt 35 000 doser av Pfizers vaccin har hittills levererats ut till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nu är det dags att börja leverera nästa vaccin, Moderna. Inledningsvis har en mindre sändning av Modernas vaccin gått ut till nio vårdcentraler i Västra Götaland. Det är en förhandstest i liten skala av hur det kommer att fungera när VGR får tillgång till vaccin från fler leverantörer än nuvarande Pfizer.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Från vecka 3 och en tid framöver kommer Sverige att få färre leveranser av Pfizers vaccin mot covid-19 än planerat. Antalet doser som levereras till VGR för vecka tre, se länk FoHM, är färre på grund av färre leveranser från Pfizer till Sverige. Därmed justeras planeringen av vaccineringen något denna vecka. Bland annat att VGR denna vecka vaccinerar dem som redan fått dos ett och övriga personer i fas ett.

Vaccinering mot covid-19 fortsätter som planerat och över 35 000 doser har levererats ut från Västra Götalandsregionen. Denna vecka ges dos två till de äldre som var först ut och vaccinering av personer med hemtjänst inleds.

– Samarbetet kring vaccinationen fungerar mycket bra hela vägen ut till att patienten får ett stick i armen. Vi har planerat sedan tidigt i höstas och allt vaccin som kommer till Västra Götaland når invånarna på ett effektivt och säkert sätt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Först ut den 27 december i fas 1 var äldre personer på särskilda boenden samt deras hushållskontakter. Under förra veckan utökades vaccinationen till kommunal vård- och omsorgspersonal samt utvald sjukhuspersonal som fick sin första dos.

Nu påbörjas vaccination av personer med hemtjänst och deras hushållskontakter.

– Den här veckan börjar vi ge dos nummer två till de första patienterna i fas 1. Sen fortsätter vi med fas 2, som inkluderar medicinska riskgrupper och alla som är 70 år och äldre. Vi presenterar en plan för deras vaccination inom kort, säger Kristine Rygge.

Ny information om vaccination uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

Med start idag (13/1 2021) påbörjas fördelning av vaccin mot covid-19 till kommunal och regional vårdpersonal i Västra Götaland. Det berättade Kristine Rygge, vaccinsamordnare Västra Götalandsregionen, på tisdagens pressträff om covid-19-läget i länet.

Läs hela artikeln i VGRfokus

Inom kort startar även vaccination av kommunal vård- och omsorgspersonal.

Det går ännu inte att boka tid för vaccination via vårdcentral.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vilka grupper som ska prioriteras. När de första grupperna är säkrade sina två doser går vi vidare med nya grupper. Så fort det blir dags går vi ut med information om hur det ska gå till, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

I söndags, 27 december, inleddes vaccineringen mot covid-19. Över 400 doser vaccin gavs på fem äldreboenden i Göteborg.

– Under veckan fortsätter vaccineringen på särskilda boenden i Göteborg samt på särskilda boenden i Bohuslän och Skaraborg, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

Ny information om vaccination mot covid-19 uppdateras kontinuerligt på 1177.se. Där går det bland annat att läsa om vilka som vaccineras först och hur det går till. Det går i nuläget inte att boka tid för vaccination.

99-åriga Rosa en av de första att vaccineras i Västra Götaland. 

Läs hela artikeln i VGRfokus

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram informationsmaterial för dig som erbjuds vaccination. Materialet finns översatt till flera olika språk. 

Folkhälsomyndigheten: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19


Senast uppdaterad: 2021-02-26 16:39