Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg mottagning för unga män

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

010-4358212

Boka tid för återupprigning

Öppettider

reception bemannad
torsdag
16:00 - 19:00

Endast bokade besök.

Boka tid för rådgivning och provtagning på telefon, eller genom 1177.se

Digitala vårdmöten bokas på Mitt Vårdmöte

Besöksadress

Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
MUM logga.jpg

Välkommen till MUM - mottagning för unga män!

Vi finns till för dig som är man, 18-30 år. Hos oss kan du testa dig för könssjukdomar, ställa frågor om kroppen och samtala om sexualitet och svårigheter i relationer. Du kan komma enskilt eller tillsammans med din partner.

Läs mer om oss under fliken "Om MUM"

MUM Online

PREMIÄR!

MUM Online öppnar den 20 September 2021.

Tjänsten nås genom appen Mitt Vårdmöte

 

 

Corona / covid 19

corona.png

Med anledning av Covid-19 så har MUM ingen drop-in, tills vidare. Varmt välkommen att ta kontakt via telefon eller 1177.se, för tidsbokning och rådgivning!

MUM Göteborg har öppet på torsdagar och fredagar. Bokning/avbokning till MUM kan göras via via e-tjänster på 1177 eller på telefon.

MUM Online är en digital mottagning som besöks via Mitt vårdmöte

Vi som arbetar här

På MUM arbetar sjuksköterskor, läkare, sexologer, kuratorer och psykolog. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

MUM Online

Nu har vi startat vår digitala mottagning MUM Online. Videobesök till sjuksköterskor, sexologer och kurator/psykolog bokas via Mitt Vårdmöte, antingen via mobilapplikationen eller via websidan. Den digitala mottagningen vänder sig till samma målgrupp som de fyra fysiska mottagningarna i Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärrad. 

Välkommen till oss!

Publiserad 2021-09-16

MUM Online

Under hösten 2021 kommer vi att starta upp MUM Online, en digital mottagning som riktar sig till samma målgrupp som de fyra fysiska mottagningarna i Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärrad. MUM Online erbjuder digitala vårdkontakter via en app (Mitt Vårdmöte) eller motsvarande webbtjänst. På MUM Online kommer man att kunna boka besök för rådgivning med sjuksköterska och/eller sexolog samt till kurator och psykolog. 

Mer information om MUM Online publiseras på vår hemsida.

Publiserad 2021-08-23

MUM-studie publicerad

Helsing B, Frisén A, Hwang C.P. "Sexual risk-taking among young Swedish men testing for STI" (2020). European Journal of Contraception & Reproductive Health. Online: 02-Oct-2020. https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1821355

I oktober 2020 publicerades resultaten från en studie som genomförts på MUM. Syftet med undersökningen var att studera olika aspekter av sexuellt risktagande och sexuell utsatthet hos unga män som besöker drop-in mottagningen på MUM för att testa sig för könssjukdomar. Studien genomfördes under perioden hösten 2016 till våren 2017 och omfattade 452 enkätsvar.

Resultaten visade bland annat att omkring hälften av respondenterna testar sig regelbundet, och att en mer än var tredje ung man varit påverkade av alkohol i samband med senaste sexuella kontakten. Var femte uppgav upplevde att det fanns en koppling mellan oro för erektionssvikt och bristande kondomanvändning. Detta var något vanligare hos personer över tjugofem års ålder. I gruppen män som har sex med män angav dock enbart en av tio detta som en orsak till att inte använda kondom.

Ett av de viktigaste, och även mest oroande fynden i undersökningen berör sexuella handlingar mot sin vilja. Var sjätte ung man uppgav att de någon gång haft sex mot sin vilja och bland män som har sex med män hade var tredje erfarenhet av sex mot sin vilja.

”There are important differences in sexual risk-taking within the group of young men testing for sexually transmitted infections which need to be taken into account in developing effective counselling and promotion strategies in sexual and reproductive health care. Further research on young men’s sexual risk-taking is needed to broaden understanding of factors associated with young men’s sexual health” – Helsing et al 2020
 

Sammanfattningsvis visar studien att de unga män som besöker MUM för STI-testning utsätter sig för risker men att de samtidigt, genom att uppsöka mottagningen tar ansvar för sin och andras hälsa.

SRHR-mottagningar som vänder sig till unga män bör vara medvetna om vilka risktaganden som är vanligt förekommande i målgruppen, samt i bemötandet utarbeta metoder som belyser dessa men som även stöder unga män mot ett ökat personligt ansvarstagande. Vi tror att en öppenhet mot, och ett genuint intresse för, unga mäns sexuella och relationella hälsa bidrar till en ökad medvetenhet och ett ökat ansvarstagande hos den unga mannen.

MUM,
2020-10-09 (uppdaterad 2020-10-16)

Om MUM

MUM logga.jpg

Om MUM

MUM är en sex- och relationsmottagning för unga män 18-30 år. MUM ligger vid Kapellplatsen i centrala Göteborg. På MUM finns sjuksköterska, kurator, psykolog och läkare. Det kan finnas många olika skäl till att du som ung man vill söka dig till oss. Det kan handla om att du:

 • vill testa dig för könssjukdomar
 • vill ställa frågor om din sexuella funktion
 • vill samtala kring dina relationer/din relation
 • vill ha parsamtal tillsammans med din partner
 • har frågor om genitala förändringar
 • har erfarenhet av sexuellt tvång, övergrepp eller kränkningar
 • vill ha hjälp med att förstå och hantera svartsjuka
 • ska bli förälder mot din vilja
 • vill prata om din sexuella identitet
 • vill ha hjälp med Hepatit B-vaccination
 • vill ha hjälp att hantera olika känslor
 • vill prata om porr
 • vill prata om sexuell lust
 • vill prata om kondomer eller andra preventivmedel
 • … och mycket mer

Varmt välkommen!

Röster om manlighet

 
"Det kändes som att jag inte hade rätt till mina egna känslor", säger en av killarna på Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborg. En film om att utmana normer som säger att män ska vara starka och osårbara.

Röster om manlighet är en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting om att utmana destruktiva normer för maskulinitet och att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet.

Hjälp hos andra

Här hittar du information om andra verksamheter som också ger hjälp och stöd till dig som ung man.

Kriscentrum för män

Kriscentrum för män är en mottagning för dig som har problem i nära relationer. Det kan handla om relationsproblem, kriser i samband med separation, svårigheter i föräldraskapet eller att du utsatt någon eller själv blivit utsatt för våld i en nära relation.

Senast uppdaterad: 2021-09-16 15:20