En förälder blir till

Ett tiotal vuxna och barn i olika åldrar, med olika utseende och funktionalitet, sitter tillsammans.

Sedan 2014 pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Västra Götalandsregionen för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdscentraler och familjecentraler. Verktyget som används heter En förälder blir till.

Målet med insatsen är att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheter som är till för dem. Om föräldrarna känner tillit och förtroende ökar möjligheten att de berättar om eventuella utmaningar och behov som familjen har och som de behöver hjälp med. Att familjen mår så bra som möjligt gynnar barnens hälsa och utveckling vilket också är BVC:s och familjecentralernas huvudsakliga uppdrag.

Arbetet har gått till så att medarbetare på BVC och familjecentraler under ett års tid har fått utbildning, inspiration och tid för reflektion kring fyra teman: jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Med utgångspunkt i forskning har medarbetare diskuterat, granskat och genomfört förbättringar i sina verksamheter utifrån familjernas behov.

Under de första åren med En förälder blir till utbildades 800 personer i hela regionen. Idag håller Central barnhälsovård i utbildningen av alla nyanställda som får 1,5 dags kurs i arbetet med normer, jämlikhet och En förälder blir till. 

Verktyget har spridits både regionalt och nationellt till fler verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg, samt till olika organisationer som möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF nedan. Vill du använda verktyget i större skala i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till med material.