Digitala föreläsningar

På den här sidan hittar du inspelade föreläsningar om teman som rör jämlik vård och hälsa. Använd dem gärna i utbildningar, på utvecklingsdagar eller som kunskapspåfyllnad på APT. 

Här finns en kort introduktion till jämlik vård, ett pass om kommunikationsmetoden Förstå mig rätt, en föreläsning om genusperspektiv på långvarig smärta och en introduktion till Riva hinder – ett sätt att jobba förebyggande mot diskriminering i vården

Tips! Om du visar filmerna för en grupp – lägg till tid för reflektion om föreläsningens innehåll. Ibland finns frågor i filmerna, annars kan du använda de verktyg som hör till varje tema, se Riva hinder och Smärtkuben.

Mycket material går också att beställa i pappersformat. Beställ exempelvis foldrar till Förstå mig rätt  till en utvecklingsdag och testa metoden på varandra i arbetsgruppen, efter att ni tittat på filmen.  

Jämlik vård – introduktion

Förstå mig rätt

Genusperspektiv på långvarig smärta

Riva hinder

Kristin Eliasson

Regionutvecklare

Telefonnummer