Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet

Illustration av två vuxna med ett barn mellan sig; de sover.

Tillsammans är ett verktyg som riktar sig till dig som i ditt arbete möter blivande och nyblivna föräldrar och leder samtal i samband med olika former av föräldrastöd.

Målet med Tillsammans är att främja barns hälsa och uppväxtvillkor, genom att på olika sätt stärka föräldrarna i deras relation och i deras samarbete kring barnet. En trygg relation mellan föräldrarna är en viktig grund för att hela familjen ska må så bra som möjligt – inte minst barnen. Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö, oavsett om föräldrarna lever tillsammans eller inte. 

Genom att sätta igång samtal mellan föräldrar som lever i en parrelation kan kriser motverkas och om en separation är det bästa alternativet kan den bli så bra som möjligt. 

Materialet utgår från bilder och frågor kring vardagliga situationer och känslor. De flesta samtalen kan anpassas utifrån olika familjekonstellationer och materialet kan användas i grupp eller enskilt med paret.

Tillsammans har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård och Familjerådgivningen i Göteborgs Stad i samarbete med Jämlikt Göteborg.

P.S. Vi vet att många föräldrar hittar direkt till vårt material och det är helt okej. Använd det gärna hemma!