Utlysning utvecklingsmedel

Utvecklingsmedel för jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

Under 2024 kommer Kunskapscentrum för jämlik vård tyvärr inte att utlysa några utvecklingsmedel. 

Under åren 2021-2023 har KJV utlyst 2 000 000 kronor årligen med avsikten att stärka genomförda eller planerade initiativ kopplade till mer jämlik hälso- och sjukvård och tandvård.

I vår kommer en ny rapport med intervjuer om utvecklingsmedlen som delades ut 2023.

Utvecklingsmedel 2023

Under 2023 års utlysning fick vi in 105 ansökningar om sammanlagt 20 000 000 kronor. Det var många intressanta insatser med stor bredd gällande målgrupp och vårdnivå.

I bedömningsprocessen har varje ansökan granskats utifrån följande kriterier:

  • jämlikhetsperspektiv
  • huruvida insatsen och genomförandet beskrivits väl
  • om förutsättningarna för implementering är goda
  • om ansökan rör utlysningens prioriterade målgrupper som var asylsökande, migrantgrupper, socioekonomiskt utsatta grupper eller personer med funktionsnedsättningar.

Kunskapscentrum för jämlik vård har också eftersträvat en bred fördelning mellan målgrupper och verksamheter samt geografisk spridning i Västra Götaland. Det är med glädje vi har tagit del av den kunskap och engagemang som finns för att göra vården mer inkluderande och jämlik i hela regionen.

Tolv verksamheter har efter bedömningsprocessen tilldelats utvecklingsmedel. Däribland Minnesmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för insatsen: "Ingen glömd – insatser för jämlikhet vid specialiserad demensutredning", Logopedimottagningen vid Skaraborgs sjukhus för insatsen: "KOMiTID Skaraborg – en tidig insats för barn med kommunikativa svårigheter", och Ungdomsmottagningarna i Göteborg för insatsen: "FunkUM – utveckla insatser för att bättre nå ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning". Hela listan hittar du längre ner på sidan.

Uppföljning

Vi har följt upp 2021 och 2022 års utvecklingsmedel. Här kan du läsa rapporterna med sammanställning och uppföljning av beviljade utvecklingsmedel. I rapporterna finns också intervjuer med flera verksamheter.

Rapport Insatser för jämlik vård 2021

Rapport Insatser för jämlik vård 2022

I en artikel från VGRfokus kan du läsa om Ögonsjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som beviljades utvecklingsmedel 2022. De samarbetade med patienter och Synskadades riksförbund för bättre tillgänglighet och bemötande.

Artikeln finns här: Synnedsatta patienter hjälpte Ögonsjukvården att bli mer tillgänglig

Åsa Davidsson

Regionutvecklare

Telefonnummer