Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Markörbaserad journalgranskning

Med markörbaserad journalgranskning kan du identifiera avvikelser som medfört vårdskador.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Sjukvårdsförvaltningarnas ansvar 

  • Fortsatt granskning av slumpvis utvalda vårdepisoder på sjukhusnivå. Det minsta antalet journaler som ska ha granskats per månad är 20 för universitetssjukhus, 15 för länssjukhus och 10 för länsdelssjukhus
  • Fortsatt journalgranskning på kliniknivå och använda dessa som grund för förbättringsarbete
  • Registrera identifierade vårdskador i MedControl
  • Genomföra journalgranskning inom barnsjukvård och psykiatri
Senast uppdaterad: 2019-01-07 13:05