ADHD/AST

Tomas Alsiö

Ordförande

Anders Elmquist

Koordinator

Medlemmar i regionalt processteam

 • Aikaterini Trantou, specialistläkare, SU/Psykiatri Affektiva/VUP
 • Anna Pålsson, arbetsterapeut, Närhälsan Trollhättan rehabmottagning 
 • Annika Lindström, brukarrepresentant, Autism distrikt Göteborg 
 • Carin Wass, brukarrepresentant, NSPHiG/Attention
 • Christos Kolovos, specialistpsykolog, Habilitering barn och ungdom
 • Christian Agebratt, läkare, SÄS/VUP
 • David Fridefors, psykolog, NU/VUP
 • Hans Ackerot, specialistläkare, Psykiatrin Region Halland
 • Henric Råneberg, BUP Halland
 • Karin Sörvik, specialistläkare, SiV/VUP
 • Linus Bergström, BUP regional utredningsenhet
 • Nina Kindbom, elevhälsochef, Tidaholms kommun
 • Thomas Westerberg, beteendevetare, Göteborgs stad
 • Tomas Larson, psykolog, SU/Psykiatri Affektiva/VUP
 • Veronica Stenberg, psykolog/PLA, SU/Rättspsykiatri
 • Ylva Larsson, psykolog, SU/BUP
 • Yoe Hultberg, arbetsterapeut, vuxenhabilitering

Nationellt vård- och insatsprogram (VIP)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2020 - uteblir pga rådande pandemi

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2021 - uteblir pga rådande pandemi

Kommande utbildningar arrangerade av processteamet