Suicidprevention

Malin Rex

Ordförande

Ulrika Lundberg

Koordinator

Medlemmar i regionalt processteam

 • Anders Öhman, specialistsjuksköterska, NU-sjukvården/VUP

 • Charlotte Sommar, leg psykolog, äldres kognition SU 

 • Josefine Lilja, specialistpsykolog, Primärvård

 • Katarina Malmqvist, specialistpsykolog, SU/BUP

 • Lina Bjurström, brukarrepresentant, SPES

 • Lina Ljung Roseke, områdeschef/leg psykolog, RPO/samordningsråd barn

 • Louise Nenow, leg hälso- och sjukvårdskurator, SÄS/VUP

 • Magnus Svensson, kommunperspektivsrepresentant

 • Marcus Eriksson, brukarrepresentant, Suicide Zero

 • Margda Waern, professor/överläkare, SU/Psykiatri Psykos/VUP

 • Mattias Jonson, specialistläkare/MD, SU/Psykiatri Affektiva/VUP

 • Patrik Bäck, Region Halland

 • Pernille Jagerström, Region Halland

 • Susanna Blomberg, psykoterapeut, SkaS/BUP