Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR)

Det prehospitala omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk ohälsa bör vara multidisciplinärt för att säkerställa att både somatisk och psykiatrisk sjuklighet behandlas adekvat. Rätt resurs kan då tidigt detektera/bedöma om psykiatriskt behov föreligger i syfte att ge hjälp på rätt vårdnivå och i rätt tid.

Projektet PPR, där en bedömningsbil bemannas med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska, för att kunna genomföra akuta interventioner har utvärderats efter drygt ett år och permanentats av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Enheten får sitt uppdrag via 112 där en person ringt efter hjälp, som bedöms vara av psykiatrisk karaktär. Uppdrag kan också komma från ambulans framme hos patient, där denna enhet anses som mer lämpad för att hjälpa patienten eller dennes närstående. Enheten bistår också polisen som i allt större utsträckning stöter på fall av personer med psykisk ohälsa/akut psykiatrisk ohälsa

Enheten är i gång varje dag mellan kl 17 - 02.00

Läs gärna utvärderingen av projektet

Frågor hänvisas till kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se