Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

För föräldrar

Här finns information om Family Check-up för dig som är förälder.

Family Check-up (FCU) är en modell som stöttar och vägleder dig som förälder och gynnar därmed ditt barns utveckling. Modellen är utvärderad med goda resultat. Syftet med insatsen är att du som förälder skall känna dig stärkt och få redskap att hantera utmaningar i ditt föräldraskap. Under de tre första träffarna, som vi kallar familjekartläggning, samlar vi in material genom samtal, observation och enkäter.

Kartläggningsresultatet ger en översikt över styrkor och behovsområden i ditt föräldraskap och hur de möter upp ditt barns behov. Resultatet av familjekartläggningen ger också en god bild av möjliga sätt att gå vidare på och du som förälder har ett stort inflytande över denna process.  Det är också du som bestämmer målen för ett eventuellt fortsatt arbete.

Föräldrastödet skräddarsys därefter utifrån era behov och er livssituation. Arbetet omfattar enbart de delar av föräldraskapet som du och familjebehandlaren kommit överens om, t ex öka barnets positiva samarbete, öka din vetskap om vad barnet gör och med vem eller skapa fungerande vardagsrutiner.

Du kan också välja att arbeta vidare på egen hand efter familjekartläggningen och det finns även möjlighet att ta hjälp av samhällets övriga insatser, t ex genom hälsovård, skola eller socialtjänst. 

FCU vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 2-17 år. I genomsnitt deltar en familj vid sex mötestillfällen. 

Senast uppdaterad: 2017-04-28 11:11