1177 tidbokning

Här kan du som vårdgivare i VGR läsa mer om 1177 tidbokning. Tjänsten sparar tid både för personal på mottagningen och invånaren som själv kan hantera sin bokning.

Tjänstens funktioner och användningsområden

1177 tidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, se bokad tid och av- eller omboka en tid direkt i tidbokningssystemet via 1177 e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i tidbokningssystemet.

Mottagningen väljer själva vilka möjligheter invånaren ska ha

  • Boka tid
  • Se bokade tider, Avboka eller omboka tid