Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan vårdgivare skicka formulär till en eller flera mottagare och enkelt följa upp svaren.

Aktuell information

 • Du behöver ha SITHS-kortet i datorn för att logga in i demomiljön.

I 1177 Formulärhantering kan du

 • göra utskick till flera mottagare samtidigt
 • dela en (direkt)länk till formuläret så att invånare kan starta det själv, länken kan läggas på en webbsida eller delas på andra sätt
 • använda beräkningar, som till t.ex. summor eller medelvärden. Funktionen kan även användas för att uppmärksamma resultat på vissa frågor
 • skapa användarvänliga formulär med en fråga per sida
 • använda en bild i en fråga
 • få tillgång till en överskådlig vy för uppföljning av resultaten
 • exportera resultat för vidare bearbetning i andra system.

Information från den nationella förvaltningen

Nya skattningsformulär läggs till kontinurligt. Listan nedan visar de standardiserade skattningsformulär som är tillgängliga för vårdenheter i VGR just nu. Utöver nedanstående finns även övriga regionala formulär, lokala formulär anpassade efter enskilda enheters behov, samt formulär som ingår i forskningsprojekt.

 • ADHD-enkät enligt Russel A. Barkley – Självbedömningsformulär
 • AQ
 • ASRS V1.1 Screener
 • AUDIT
 • AUDIT-C (första frågan utan specifikation av tidsintervall)
 • AUDIT-C (första frågan specificerar tidsintervallet till 12 mån)
 • BOCS
 • CIA
 • CORE-10
 • CORE-OM
 • DSHI-9r
 • DUDIT
 • EDE-Q
 • EDE-Q och CIA (sammansatt till ett formulär)
 • EQ
 • EQ-5D-3L, EQ-5D-5L och EQ-5D-Y. För att kunna använda dessa behövs en licens från EuroQol. Licensen är kostnadsfri för icke-kommersiell användning. Varje verksamhet som vill använda formulären ansöker själv om licens. Om flera verksamheter samarbetar i ett projekt görs endast en ansökan för samtliga medverkande verksamheter. Guide för ansökan om licens för EQ-5D i Formulärhantering
 • GAD-7
 • HCL-32-R1
 • ISI
 • MADRS-S
 • NORFUNK
 • PCL-5
 • PCL-5 med kriterium A
 • PHQ-9
 • PSWQ
 • RAADS-14 Screen
 • RAND-36 Hälsa och livskvalitet (motsvarande SF-36)
 • RCADS Föräldraversion
 • WHODAS 2.0 36-frågeversion

Dessa formulär ligger näst på tur att göras tillgängliga i Formulärhantering.

 • ADHD-enkät enligt Russel A. Barkley - Anhörigenkät
 • BSL-23
 • BSL-komplettering
 • DERS-16
 • IES-R
 • KEDS
 • LEC-5
 • LEC-5 Checklista
 • LPFS-BF
 • LSAS-SR
 • MDQ
 • OCI-R
 • PDSS-SR
 • PSS-10
 • SHAI-14
 • SPIN
 • SCID-II Personlighetsformulär
 • WURS
 • FOV vuxna (frågor om våld)
 • Inför ditt besök hos bettfysiologen
 • SEXIT
 • Strokehälsa - uppföljning efter stroke

Användningsområden

Till exempel

 • hälsodeklarationer 
 • levnadsvanor
 • uppföljning av vårdaktiviteter
 • uppföljning av psykisk ohälsa med vanligt förekommande frågeformulär
 • kvalitetsregister
 • forskning
 • formulär riktade till viss målgrupp (utifrån kön, ålder och län).

Användarstöd & manualer

I de regionala användarstöden finns det viktigaste:

I manualerna på nätet från den nationella förvaltningen finns ytterligare information:

För att underlätta införandet av tjänsten finns det kontaktpersoner inom flera förvaltningar. Ta i första hand kontakt med din förvaltnings kontaktperson/funktionsbrevlåda om du/din verksamhet vill börja använda Formulärhantering.

Statistik

Nationell statistik för Formulärhantering.

Funktionsbrevlåda

Senast uppdaterad: 2023-06-15 08:55