1177 e-tjänster

Denna sida vänder sig till dig som är vårdgivare och arbetar med 1177 e-tjänster.

Tjänstens funktioner och användningsområden

I tjänsten går det att

 • skapa kontaktformulär (ärendetyper) för invånaren
 • skapa meddelanden eller formulär som skickas ut till invånaren
 • ha en dialog/asynkron chatt med invånaren
 • skicka och ta emot bilagor
 • göra utskick till många mottagare samtidigt
 • skicka kallelser
 • se om invånaren har öppnat meddelandet

 

Exempel på användningsområden:

 • kontaktformulär
 • asynkron chatt/dialog med invånaren
 • information inför besök
 • uppföljning efter besök
 • hälsodeklarationer 
 • inrapportering av mätvärden

Beslut och riktlinjer

Här hittar du beslut och riktlinjer gällande utbud, kommunikation, tillgänglighet, varumärke samt regler kring hur tjänsten får användas.

Standardiserade mallar

Det finns olika funktioner för att standardisera och styra mallar för ärendetyper och invånarärenden så att de får ett enhetligt utseende och innehåll.

Så här används 1177 e-tjänster i förvaltningarna

Här kan ni läsa om verksamheters förändrade arbetssätt och organisation kring 1177 e-tjänster samt vad det har inneburit i form av effektivisering och standardisering. Här hittar ni även regional och nationell statistik.

Releasenotes

Här kan du läsa mer om utförda och kommande releaser i 1177 e-tjänster.

Funktionsbrevlåda