Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

1177 Journalen

1177 Journalen tillgängliggör journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård för invånare via 1177 e-tjänster. Från 1 mars 2022 kan invånare läsa även osignerade anteckningar direkt.

Västra Götalandsregionen har anslutit följande journalsystem till 1177 Journalen. Informationsmängder som anslöts från start är anteckningar, diagnoser, uppmärksamhetssignaler och vårdkontakter.   

Melior (Sjukhus)

 • Visar information från och med 1 juni 2016 med några undantag.
 • Psykiatri, vuxen, anslöts 3 september 2018 .
 • Klinisk genetik anslöts 1 november 2019.
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.
 • Rättspsykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anslöts 1 februari 2023.

AsynjaVisph (Primärvård, Habilitering och hälsa, Hjälpmedelscentral)

 • Visar information från och med 1 november 2016 med några undantag.
 • Provsvar visas från 1 november 2016 .
 • Vaccinationer visas från 1 november 2016 .
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.  

Obstetrix (Mödrahälsovård)

 • Visar sammanfattning av journal från och med 15 maj 2019.

Journalia 

 • Visar ”AK-brevet” från och med 1 april 2019.

T4 (Folktandvården)

 • Visar information från och med 1 december 2020 med några undantag.

RGS, Rådgivningsstöd (1177 på telefon)

 • Visar information från och med 10 juni 2021.

SAMSA-SIP

 • Visar information från 1 mars 2023. SIP= Samordnad Individuell Plan

Lista över privata vårdgivare anslutna till Journalen och NPÖ

Dessa enheter är undantagna från direktåtkomst. Patienter kan beställa journalkopia via 1177 e-tjänster och då görs en sedvanlig menprövning.

Enheter som inte visas för invånare vid direktåtkomst 

Några enheter är så kallade undantagna från direktåtkomst vilket innebär att vårdpersonal ser alltid informationen i sitt journalsystem men det läses inte upp till e-tjänsten Journalen. 

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Borås försäkringsmedicin
 • Flykting- barnmottagningen, Angered
 • Göteborg försäkringsmedicin
 • Kris och traumaenheten
 • Mottagningen för unga vuxna
 • Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga
 • Regionhälsan, Sexuell hälsa mottagning infektion
 • Rättspsykiatri, SkaS
 • SMC (Sexualmedicinsktcentrum) 
 • STD-STI-mottagningar (könsmottagningar)
 • Ungdomsmottagningar
 • Utväg (Skövde/Borås)

Undantag för direktåtkomst - Enbart termer 

Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial för patienter samt utbildningsmaterial för vårdgivare

Funktionsbrevlåda

Senast uppdaterad: 2023-06-15 10:24