1177 journal

1177 journal tillgängliggör journalinformation för invånare från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård, folktandvård samt anslutna privata vårdgivare via 1177 e-tjänster. Invånare kan läsa osignerade anteckningar utan fördröjning.

Alla invånare som har fyllt 16 år kan ta del av sina journalanteckningar i 1177 journal. Man kan till exempel se anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat. Vårdnadshavare kan också se uppgifter om sina barn till dess att de fyller 13 år.

Målet är att det ska gå att ta del av all information som dokumenteras i regionfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Det har alla regioner gemensamt kommit överens om.

Invånarna når 1177 journal genom att logga in i 1177 e-tjänster.

Informationen som visas i 1177 journal kommer från de vårdgivare som har anslutit till tjänsten. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan visa upp information från sina vårdinformationssystem i 1177 journal.