1177 stöd- och behandling

Här finns information om 1177 Stöd och behandling. Informationen är riktad till vårdgivare som vill veta mer om tjänsten.

Om tjänsten

Med SoB kan invånare ta del av stöd- eller behandlingsprogram. Läs mer här!

Logga in

Logga in i SoB och arbeta med patienter.

Testmiljö

Logga in som testpersonal och som testinvånare.