Användare & Behörighet

  • Närhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen ska anmäla via webben: https://beh.vgregion.se
  • Privata vårdgivare ska anmäla via webben: isittjanstpvg@vgregion.se
  • För att en användare ska kunna läggas upp i AsynjaVisph krävs även att användaren har konto i VGR-AD och är upplagd med anställning i KIV
  • Ny användare ska anmälas senast 5 arbetsdagar innan användaren ska börja arbeta i AsynjaVisph
  • Akut anmälan senast 24 timmar innan användaren ska börja arbeta i AsynjaVisph - Gäller endast bemanningspersonal. Anmälan på vanligt sätt. I  anmälan finns en bock att kryssa i om det är akut
  • Alla användare måste ha giltiga SITHS-kort och aktuella koder. Kort och koder krävs för inloggning och signering
  • Behörighet till AsynjaVisph beställs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning
  • Om AsynjaVisph inte finns installerad på dator görs beställning till VGRIT   

Lathundar

Anmälan ny användare
Avanmälan användare och behörigheter
Anmälan förändrat yrke eller behörighet
Individuella behörigheter
Yrkeskategorier

Rutiner för personer som saknar personer eller samordningsnummer
Hyrläkare utan svenskt personnummer


Senast uppdaterad: 2018-10-24 09:56