Användare och behörighet

Behörighet

Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen beställer/ändrar behörighet via webben 
https://beh.vgregion.se 

Behörighet

Privata vårdgivare beställer/ändrar behörighet via funktionsbrevlåda isittjanstpvg@vgregion.se

Information om behörighetsbeställning

  • Behörighet till AsynjaVisph beställs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering för att beställa behörigheter
  • För att en användare ska kunna läggas till i AsynjaVisph måste användaren ha ett konto i VGR-AD och vara upplagd med anställning i KIV 
  • Användaren måste ha ett giltigt SITHS-kort med aktuella koder då detta krävs för inloggning 
  • Uppgift om ny användare ska anmälas senast 5 arbetsdagar innan användaren ska börja arbeta i AsynjaVisph
  • För bemanningspersonal går det att göra en anmälan akut senast 24 timmar innan användaren ska börja arbeta i AsynjaVisph. Det finns en ruta att kryssa i för att markera att anmälan är akut 
  • Om AsynjaVisph inte finns installerat på en dator görs en beställning i Serviceportalen