Förändringsbehov

Hälso- och sjukvårdens is/it-ledning har beslutat att Program Millennium ska prioriteras. Detta innebär att det kommer bli en hårdare prioritering på behov av vidareutveckling. Behov som har värde för Program Millennium kommer att lämnas vidare till detta projekt

  • Alla förändringsbehov och förslag ska vara avstämda med enhetens chef
  • Läs under Beställning direkt via VGR Serviceportal vilka beställningar som kan läggas direkt via VGR Serviceportal, t ex nytt bokningsunderlag 
  • Eventuella bilagor kan skickas in efter att någon i förvaltningen hört av sig i ärendet. Skriv gärna i ärendet om det finns en bilaga