Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förändringsbehov

Förändringsbehov

Vi arbetar med utveckling utifrån en beslutad årsplan. Vid ytterligare behov av utveckling av funktionalitet lämnas dessa vidare till respektive förvaltning för prioritering.

Hälso- och sjukvårdens IS/IT-ledning har beslutat att FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) ska prioriteras. Detta innebär att det kommer bli en hårdare prioritering på behov av vidareutveckling. Behov som har värde för FVM kommer att lämnas vidare till detta projekt

  • Alla förändringsbehov  och förslag ska vara förankrade i arbetsgrupp och med chef  innan de skickas in.
  • Du ska ha läst funktionsbeskrivning, lathundar samt rutiner för att säkerställa att funktionalitet inte redan finns.
  • Läs under ”Beställning direkt” vilka ärenden som kan läggas som ärende direkt till VGR IT, som inte är förändringsbehov.
  • Du kommer att få en återkoppling med ärendenummer när ärendet är mottaget.
  • Eventuella bilagor kan skickas in efter att någon i förvaltningen hört av sig i ärendet. Skriv gärna i ärendet om det finns en bilaga.
  • Flytt av felaktigt införd journaluppgift ska anmälas via formuläret Övrigt under Förändringsbehov. Skriv inte in personuppgifter i formuläret. Dessa uppgifter lämnas på blanketten. Blanketten som ska fyllas i finns under rubriken  - Läs mer om... När ärendet är registrerat kommer någon från förvaltningen att höra av sig för att komma överens om hur blanketten skickas in.
  • Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen har från och med 1 april 2019 ny rutin för anmälan om felaktigt införd journaluppgift, då anmälan enbart ska göras via Medcontrol. Se den nya rutinen under "Läs mer om..."

Läs mer om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Läs mer om...

Privata vårdgivare
Begäran om journalflytt

Närhälsan, Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och Hjälpmedelscentralen
Begäran om journalflytt

Senast uppdaterad: 2019-01-16 11:04