Teknisk utrustning

Utrustning som är kompatibel med AsynjaVisph
Under följande länkar finns produkter att beställa på Marknadsplatsen samt äldre utrustning som fortfarande är kompatibel.

Beställning av utrustning för dermatoskopifotografering för Närhälsans vårdcentraler.

Diktering

EKG utrustning för Närhälsans vårdcentraler

Etikettskrivare lab/etiketter

Kvittoskrivare

Skanner

Spirare för Närhälsans vårdcentraler

USB till seriell adapter

Beställning av teknisk utrustning

Marknadsplatsen

Om någon produkt inte går att beställa informera via e-post:
vgrit.asynjavisph@vgregion.se

Sidan uppdateras kvartalsvis.