Support

Behöver du hjälp med

Applikationsupport

 1. Kontakta LITA/Funktionsspecialist/Superuser
 2. Kontakta AsynjaVisph-supporten

Inloggning

 1. Kontakta LITA/Funktionsspecialist/Superuser 
 2. Kontakta IT för support och felanmälan 

Rutiner

 Kontakta LITA/Processtöd/Superuser

Teknisk utrustning

 Kontakta LITA/Funktionsspecialist/Superuser