Nya patientavgifter från 1 april

AsynjaVisph förvaltningen kommer centralt justera patientavgifterna och skapa nya kassamallar där det behövs.

Vårdvalsenheterna behöver inte lägga in förändringsönskemål om nya kassamallar.

Lokala rutiner kommer att behövas hur information om faktureringen vid digitala kontakter ska ges till kassapersonal.

Mer information kommer.