Ändring av yrkesgrupp i AsynjaVisph för assistent omvårdnad

Samtliga användare som är anställda som assistent omvårdnad i KIV måste efter 1 juli 2023 vara yrkesgrupp Annan kategori i AsynjaVisph. Vid felaktig yrkesgrupp i AsynjaVisph måste behörigheten ändras av enheten. För Närhälsan, Regionhälsan samt Habilitering och Hälsa görs ändringen i Behörighetsbeställningsportalen. Privata vårdgivare beställer ändring av behörighet på sedvanligt sätt.

Nyhet angående läkarstudent och sjuksköterskestudent som usk

Information om hur man tar fram en behörighetsrapport i AsynjaVisph finns på AsynjaVisphs hemsida och i länken nedan.

Behörighetsrapport