Behörighetsbeställning för assistent omvårdnad

Vid behörighetsbeställning av AsynjaVisph för läkarstudent eller sjuksköterskestudent som anställs för att vikariera och då utföra samma arbetsuppgifter som undersköterskor normalt utför görs val enligt bifogat dokument. Privata vårdgivare beställer behörighet på sedvanligt sätt.

Behörighetsbeställning för assistent omvårdnad