Digitala kallelser – arbete i digitala flödet den 20 november

Måndag 20 november kommer ett arbete i digitala flödet för Digitala kallelser att utföras.

Arbetet kommer att pågå från kl. 08:30 till cirka 15:00.

Man kan fortfarande skicka digitala kallelser från AsynjaVisph men de kommer inte att levereras förrän efter kl 15:00 eller så snart tjänsten är igång igen.