Digitala kallelser – påminnelse om hantering av invånare som har Skyddad identitet

Kallelser till invånare med skyddad identitet får absolut inte skickas via digitala kallelser (eBrev).

Dessa kallelser måste hanteras enligt gällande rutin som papperskallelse från enheten.