Digitala kallelser – påminnelse om hantering av kallelse till invånare som har Skyddad identitet

Kallelser till invånare med skyddad identitet kan inte skickas via digitala kallelser (eBrev) i AsynjaVisph.

Dessa kallelser måste hanteras enligt gällande rutin som papperskallelse från enheten.