Digitala kallelser – Utskick av fysisk post via AsynjaVisph

240522 Uppdaterad information 
Driftstörningarna hos Parajett är nu åtgärdade och utskick fungerar som tidigare.

240517
Vi har tyvärr en försening vid utskick av fysisk post (papperskallelser) som går via kallelsesätt ”e-Brev”.

Dessa kommer i dagsläget ha en försening på cirka 1–2 dagar extra innan de når invånaren.

Återkommer med uppdatering i ärendet så snart vi har mer information.