Digitala kallelser till invånare med Skyddad identitet - Uppdaterad information 2023-10-20

På grund av oklarheter i digitala flödet kring patienter med Skyddad identitet stoppas Digitala kallelser för invånare med skyddad identitet.

Återgång till manuella rutiner får ske.

Kallelser måste hanteras enligt gällande rutin som papperskallelse från enheten.