Driftstopp i Sectra söndag den 7 april kl 07:30-ca 12:30

Söndag den 7/4 kl 07:30-ca 12:30 uppgraderas Sectra RIS/PACS/Order Management och då kommer inga remisser eller svar att kunna utbytas elektroniskt.

Om remisser skrivs under stoppet så kommer de köas upp och komma fram när systemet är uppe igen. Reservrutiner gäller d v s remisser och svar faxas.

För spridning till alla Närhälsananvändare (jourcentraler) som skickar e-remisser från AsynjaVisph till Sectra RIS/PACS d v s till

Radiologi: SV
Radiologi och nukleär: SKAS och SÄS
Radiologi, mammo och klinfys: NU
Mammografi: SU