Förtydligande - Säsongsinfluensa 2023/2024

Gäller vårdcentraler i Närhälsan

AsynjaVisph förvaltarna lägger ett Bokningsunderlag till tidstyp 
Säsongsinfluensa 2023/2024

Tidstypen ska enbart användas till lediga tider för säsongsinfluensa via vaccinationssidan MarLin. Inga ändringar får utföras på denna tidstyp.

Läs mer information
Förtydligande - Säsongsinfluensa 2023/2024