Förtydligande av registreringsregler för vaccination mot pneumokocker och kikhosta

Var god se bifogat dokument gällande förtydligande av registreringsregler för dokumentation och kassaregistrering vid vaccination mot pneumokocker för medicinska riskgrupper och ålder 75 år. Samma registreringsregler gäller för vaccination mot kikhosta för medicinska riskgrupper och ålder 75 år.

Dokumentation vid pneumokockvaccination för medicinska riskgrupper och ålder 75 år