Information - avvikande beteende i Läkemedelsjournalen

Ett flertal ärenden har inkommit till AsynjaVisph förvaltningen om avvikande beteende vid receptförskrivning av befintlig ordination.

Felsökning pågår hos leverantören.