Information - avvikande beteende vid underskrift i läkemedelsjournalen i AsynjaVisph

Det går inte att trycka enter vid underskrift (pinkod 2) vid förskrivning av recept. Det går endast att göra ”musklick”. 

Ärendet är högprioriterat hos leverantören och felsökning pågår.