Information - Förberedelser inför Säsongsinfluensa 2023

Gäller Närhälsan
AsynjaVisph förvaltarna kommer att lägga till en ny tidstyp på alla vårdcentraler:
Säsongsinfluensa 2023/2024

Tidstypen ska enbart användas till lediga tider för säsongsinfluensa via vaccinationssidan MarLin. Inga ändringar får utföras på denna tidstyp.
Mer information kommer inom kort.