Information - Janusmed integrerad - nyheter och servicefönster 2023-09-05

Tisdagen den 5 september mellan kl.10.00-12.00 äger ett servicefönster rum för Janusmed integrerad i journalsystemen.

Under tiden för servicefönstret kan tjänsten inte användas.

Servicefönstret innebär driftsättning av nya funktioner i biverkningssök i Janusmed integrerad.
I den nya versionen kommer presentationen av biverkningar kompletteras med en Biverkningsöversikt som är en strukturerad tabell med biverkningsinformation. Informationen i biverkningsöversikten extraheras från produkternas SPC från Läkemedelsverket, EMA och Fass.

För mer information om detta, vänligen se bifogat nyhetsblad eller läs följande sida https://janusmed.se/about/nyheter