Information - Skatteverket utför arbete fredag 1/9 som kommer påverka uppslag av samordningsnummer (SNR)

Partiell driftstörning i Västfolket, Befreg och Inera Personuppgiftstjänst

Bakgrund
Skatteverket kommer på grund av nya lagkrav införa förändringar på samordningsnummer. Detta medför en ny version av deras webbservice som våra tjänster behöver pekas om till.

Mer information: Samordningsnummer Skatteverkets förändring 2023 09 01 (vgregion.se)

Påverkan
Under tiden Skatteverket (SKV) genomför förändringar kan uppslag på samordningsnummer påverkas. Det kan innebära att man får felmeddelande.
En ny webbservice driftsätts hos SKV som VGR kommer styra över till när den finns tillgänglig. Både den gamla och nya webbservicen kommer ha störning under dagen avseende uppslag av Samordningsnummer (SNR).