Information gällande Webcert - ärendekommunikation (Fråga/svar) med Försäkringskassan i den nya Webcertklienten (React)

Information gällande ärendekommunikation (Fråga/svar) med Försäkringskassan

Ny Webcertklient (React) installerades den 7 juni och därefter kan i vissa fall namn och telefonnummer till handläggaren på Försäkringskassan saknas i de kommentarer som kommer in genom Fråga/Svar.

Handläggaren på Försäkringskassan kommer tills en rättning är på plats att lägga in sina kontaktuppgifter manuellt så att de visas upp tillsammans med frågan.

En rättning är planerad till den 5 september.