Aktuellt information med förtydligande om SMS-funktionalitet i AsynjaVisph

Vid aktivering av funktionaliteten eBrev i AsynjaVisph har flera enheter upplevt att felaktiga SMS skickas till invånare.

AsynjaVisph-förvaltningen har sammanfattat hur tidboken i AsynjaVisph ska hanteras vid bokning, ombokning och avbokning av invånare för att minimera eventuella handhavandefel som kan resultera i SMS som inte borde ha skickats.
Sammanfattningen visar om SMS skickas från AsynjaVisph eller från 1177-plattformen.

Läs mer information och hantering
Aktuell information med förtydligande om SMS-funktionalitet i AsynjaVisph