Janusmed integrerad - nyheter och servicefönster 2023-10-03

Tisdagen den 3 oktober mellan klockan 13.00-14.00 äger ett servicefönster rum för beslutsstödet Janusmed integrerad.

Under tiden för servicefönstret kan det förekomma kortare avbrott i åtkomsten till beslutstödet.

I samband med servicefönstret kommer vi åter att driftsätta Äldre-knappen som tillfälligt varit avstängd.

Har du frågor, vänligen kontakta oss på e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.