Kallelse digitalt vårdmöte

Gäller Närhälsan

Kallelse digitalt vårdmöte finns nu att välja i AsynjaVisph för vårdcentral, barnavårdscentral och rehabmottagningar.

Det finns en PDF bilaga, Digitala vårdmöten i Närhälsan online, att bifoga. Denna gäller för både e-brev och brev (papperskallelse).