Ny lathund gällande användning av journalmallen Sammanfattande anamnes

Nu finns ny lathund gällande journalmallen Sammanfattande anamnes i AsynjaVisph. Lathunden innehåller beskrivning av hur man använder journalmallen och hur man kan söka i MedRave för att få fram rapport gällande användning av journalmallen. Journalmallen ska endast användas av läkare.

Användning av journalmallen Sammanfattande anamnes i AsynjaVisph