Nya patientavgifter AsynjaVisph från 1 april - uppdaterad information

Uppdaterad information 2024-04-03
Nedanstående besöksmallar och taxor är inlagda i AsynjaVisph

Rehab
Nya besöksmallar:
Kod 78 Vårdval rehab arb
Kod 79 Vårdval rehab fys/sjg
Kod 94 Hembesök Vårdval rehab

Distansmöte för besök ljud och bild (motsvarande mottagningsbesök)
Kod 59 Distansmöte Ljud/Bild arb
Kod 66 Distansmöte Ljud/Bild fys/sjg
Kod 77 Distansmöte Ljud/Bild Logoped

Distanskontakt för telefon/skriftlig kontakt (motsvarande 80% av ett mottagningsbesök)
Kod 76 Distanskontakt Vårdval rehab (yrkeskategori behöver väljas)

Nya taxor:
99 Distanskontakt Rehab
A1 Hembesök Vårdval rehab

Vårdcentral, övriga enheter
Nya besöksmallar:
Kod 72 Distanskontakt Läk vald enhet
Kod 73 Distanskontakt Övriga vald enhet (till exempel sjuksköterska på vårdcentral) 

Nya taxor:
93 Distanskontakt Läk vald enhet
95 Distanskontakt Läk annan enhet
96 Distanskontakt Övriga vald enhet
97 Distanskontakt Övriga annan enhet
98 Distanskontakt Övriga spec mott

Jourcentral
Nya besöksmallar:
Kod 56 Läkarvård jourcentral
Kod 57 Sjukv beh jourcentral

Nya taxor:
58 Distanskontakt Läk jourcentral
59 Distanskontakt Sjuk beh jourcentral
91 Läkarvård jourcentral
92 Sjukv beh jourcentral

Läs mer om tidigare kompletterande information från 24-04-02
Nya patientavgifter AsynjaVisph från 1 april - kompletterande information