Nya patientavgifter AsynjaVisph från 1 april - kompletterande information

Nu fungerar självincheckningen för Rehab igen. Dock kan det vara så att de bokningar som är bokade innan 1 april 2024 inte kan självincheckas utan kommer att bli hänvisade till manuell kassa.

Ni kan bocka på de tidstyper som ska vara självincheckningsbara samt ta fram informationen om QR-koden.

Vidare genomförs tester med olika typer av taxor och besöksmallar,  återkommer fortlöpande med information om vilka förändringar som skett.

Förändringar som hittills är gjorda 2024-04-02

NYA TAXOR
Jourcentraler

Läkarvård jourcentral 300:-
Sjukvårdande behandling jourcentral 300:-


NYA BESÖKSMALLAR
Jourcentral

Läkarvård jourcentral
Sjukv beh jourcentral

Rehab
Distansmöte ljud/bild arbter   200:-
Distansmöte ljud/bild fys/sjg   200:-
Distansmöte ljud/bild logoped 200:-