Nyheter i beslutsstödet Janusmed integrerad med release 2024-03-13

Den 13:e mars kl. 13.00-15.00 planeras ett servicefönster för release av en ny version av beslutsstödet Janusmed integrerad.

Under tiden för servicefönstret kan det förekomma kortare avbrott i åtkomsten till Janusmed. 

Förändringarna kommer i huvudsak synas i Janusmed njurfunktion men viss justering ses även i Janusmed biverkning. Förändringarna innebär ingen påverkan i integrationen mellan journalsystemet och beslutsstödet Janusmed integrerad.

För en mer detaljerad beskrivning över förändringarna se bifogat dokument. Du kommer även åt samma information via Nyheter i Janusmed som finns tillgängligt via Janusmed integrerad i läkemedelsmodulen alternativt via https://janusmed.se/about/nyheter

Kontakta oss gärna om du har några frågor:
e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.

Nyheter i beslutsstödet Janusmed integrerad med
release 2024-03-13